Projekt pro vyšší transparentnost

Případy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Spolchemie

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. (dále jen Spolchemie) je podnik chlorové chemie ležící v těsné blízkosti (cca 400 - 500 m) centra města Ústí nad Labem. Provozy chlórové chemie jsou zastaralé a organizace Greenpeace na jejich ekologická a zdravotní rizika upozorňuje systematicky již od poloviny 90. let. Laboratorními analýzami vody a sedimentů prokázalo Greenpeace, že Spolchemie kontaminovala řeku Bílinu řadu nebezpečných chemických látek (např. toluen, xyleny, benzen, ethylbenzen, tetrachlorethylen), včetně perzistentních organických látek (např. DDT, heptachlor, hexachlorbenzen, lindan, methoxychlor).

Rozsah kontaminace a jeho stanovení

V průběhu 90. let minulého století probíhaly podle dostupných údajů rozsáhlé práce mapující rozsah kontaminace areálu Spolchemie jak co do kvality, tak i do kvantity. Následně byla také zpracována firmou KAP z analýza rizik z kontaminace vyplývajících.

 

Bylo zdokumentováno znečištění např. DDT, hexachlorbenzenem, tekavými organickými látkami, ropnými látkami, mědí, olovem, kadmiem, zinkem či arzénem atd.