Projekt pro vyšší transparentnost

Případy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Spolana

Spolana je podnik chlorové chemie ležící na břehu Labe na okraji města Neratovice asi 20 km severozápadně od Prahy.

Povodeň 2002 - Zabezpečení objektů před povodní

Na jaře 2001 Greenpeace samozřejmě netušilo, jak brzy budou Neratovice postiženy povodní a jak rozsáhlá bude. Cílem kampaně bylo přimět Spolanu zabezpečit objekty kontaminované dioxiny před povodní a před únikem dioxinů do ovzduší do doby než se podaří zamoření definitivně zlikvidovat. Když později Greenpeace získalo informace o ohrožení Labe rtutí, svou kampaň rozšířilo o požadavek na zabezpečení areálu kontaminovaného rtutí před povodní.

 

Prvního úspěchu Greenpeace dosáhlo počátkem roku 2002, když byla Spolana po mnoha letech nečinnosti přinucena Ministerstvem životního prostředí ČR zahájit přípravu k zabezpečení svých objektů zamořených dioxiny před povodní. Greenpeace tuto skutečnost zveřejnilo 1. března 2000[i], ale Spolana ji popřela a krajský hejtman Středočeského kraje Petr Bendl (ODS) dokonce tvrdil: "Obávám se, že ministerstvo životního prostředí v duchu předvolební kampaně ČSSD podléhá neopodstatněným argumentům aktivistů Greenpeace o nebezpečí zamořených objektů ve Spolaně[ii]."

 

Hejtman Bendl nepodnikl kroky k zabezpečení objektů, naopak v deníku Právo přímo napadl tehdejšího ministra ŽP Miloše Kužvarta: "Neuvědomil si, že výrazně poškozuje zájmy chemického průmyslu České republiky a nahání strach partnerům z okolních zemí[iii]." Bendlovu nekompetentnost vzápětí paradoxně potvrdila sama Spolana, když druhý den po jeho útocích vydala tiskovou zprávu oznamující vybudování železobetonové protipovodňové zdi okolo jednoho z dioxinových kontaminovaných objektů (A 1030)[iv]. Hejtmanem Bendlem kritizovaná zídka měla ochránit Labe před dioxiny i v případě stoleté vody. Bohužel se povodeň v srpnu 2002 přes zídku přelila o desítky centimetrů. Přesto zitka patrně podstatně zmenšila škody na životním prostředí, protože koncentrace dioxinů naměřené ve vodě vně ochranné zídky byly asi 100x menší než množství dioxinů zjištěné uvnitř[v].

 

Kampaň Greenpeace také přinutila Spolanu zakrýt některá chybějící okna v zamořených objektech i propadlou střechu objektu A 1030, kterou unikaly dioxiny až do léta 2002 a zamořovaly vzduch v okolí. V případě většího deště hrozilo i vyplavení jedovatých látek z budovy[vi].

 

V květnu 2002 neratovická chemička pod tlakem Greenpeace oznámila, že "vzhledem k neustávajícím obviněním různých ekologických aktivistů ... Spolana provedla nebo v nejbližší době provede opatření, která nad rámec dostačujících opatření zabraňují dioxinům a rtuti vyplavení při povodni a dioxinům v úniku do vzduchu"[vii]. Tiskový mluvčí Spolany Zdeněk Joska dále uvedl: "Ochrana budovy staré amalgamové elektrolýzy, kontaminované rtutí, je zajištěna protipovodňovým plánem Spolany, který počítá v případě povodně s vybudováním ochranných valů kolem této budovy z pytlů naplněných pískem. Pro zvýšení průkaznosti tohoto opatření se Spolana rozhodla větší část tohoto valu až do výše 70 centimetrů vybudovat preventivně, a to do konce června tohoto roku. V případě rozsáhlé povodně by byl val dokončen v místech, kde je provozována vlečka, a v případě potřeby by byl zvýšen." [viii]


[i] Tisková zpráva z 1.3.2002, Greenpeace dosáhlo úspěchu: Spolana konečně zabezpečí dioxiny proti povodni!

[ii] Mf Dnes -  Střední Čechy: Bendl se hádá s ministrem kvůli Spolaně, 6.3.2002

[iii] Marie Heřmánková: Dioxiny ze Spolany podle Bendla přímé nebezpečí nepředstavují, Právo, 6.3.2002

[iv] Tisková zpráva ze 7.3.2002: Greenpeace vítá rozhodnutí Spolany postavit protipovodňovou zeď

[v] TOCOEN: Shrnutí měření kontaminace okolí Spolany Neratovice polychlorovanými dibenzo-p-dioxiny, dibenzofurany a bifenyly po povodních 2002, Podklady pro jednání meziresortní skupiny expertů, Tocoen report, Brno, 2002

[vi] Aquatest: Spolana a.s. Neratovice - Kontaminace objektů A 1420 a A 1030 dioxiny - Analýza rizika - závěrečná zpráva, leden 2001

[vii] Tisková zpráva Spolana, a.s., Neratovice 27.5.2002

[viii] Tisková zpráva Spolana, a.s., Neratovice 27.5.2002