Projekt pro vyšší transparentnost

Krátké zprávy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Ve Spolaně Neratovice konečně začala sanace dioxinů

datum: 2006-05-11, zdroj: ČTK

V areálu chemického závodu Spolana v Neratovicích na Mělnicku dnes začala naplno sanace nejvíce kontaminovaných částí areálu dioxiny a dalšími nebezpečnými látkami. Hodnoty koncentrace kontaminace zjištěné v areálu Spolany patří k nejvyšším hodnotám, které kdy byly ve světě naměřeny v lokalitách, kde probíhá sanace oblastí zasažených dioxiny. Sanace skončí v prosinci 2007, konečná úprava areálu do června 2008. ČTK o tom dnes informovali zástupci sanačních firem.

Sanace počítá s vyčištěním a likvidací dvou objektů zamořených dioxiny i sanací jejich okolí.

Zkušební provoz mimořádně rozsáhlého projektu začal v únoru. Náklady na sanaci, kterou hradí stát, jsou odhadnuty na 2,71 miliardy Kč. Projekt počítá se zpracováním asi 35.000 tun znečištěné zeminy a je mimořádný svým rozsahem, mimořádně vysokou koncentrací škodlivin v této lokalitě i vysokou mírou bezpečnostních opatření. Celá sanace se uskuteční přímo na místě. Přísná bezpečnostní opatření a normy by měly zabránit tomu, aby během sanace nebylo ohroženo zdraví 160 lidí pracujících na ní, ale ani pracovníků Spolany a obyvatel v okolí. Zároveň by měly vyloučit ohrožení průniku škodlivin do okolního životního prostředí.

Nejdříve odborníci pomocí průmyslových vysavačů a hydraulických nástrojů odstraní vnitřky budovy společně s omítkami a prachem. Během těchto prací bude zapečetěná budova sloužit jako dodatečná bariéra proti úniku prachu. Po odstranění vysoce kontaminovaných materiálů budou budovy strženy.

Projekt začal podpisem realizační smlouvy zhotovitele s Fondem národního majetku v prosinci 2002. Až v polovině loňského roku ale skončilo povolovací řízení a začala příprava vlastní sanace. K odstranění dioxinové zátěže použijí zhotovitelé speciální nespalovací metodu, při které se odpad zahřívá na teploty vyšší než 600 stupňů a přitom se dioxiny odpařují nebo rozpadají na jednodušší části. Následně se tyto látky chemicky rozloží v neškodné produkty ve speciálním reaktoru. Kryt vybudovaný nad zamořenými budovami, kde je navíc mírný podtlak, by měl ochránit okolí před kontaminovaným prachem. Na sanaci dohlížejí státní úřady i ekologické organizace. Případný škodlivý vliv této akce na zdraví zaměstnanců by měly odhalit pravidelné zdravotní prohlídky.

Sanaci řídí firma Sita CZ ve spolupráci se společností BCD CZ. BCD CZ je společným podnikem britské společnosti TCSR a firmy Sita CZ, která patří do francouzské skupiny Suez. Nebezpečné dioxiny a další jedovaté látky vznikly jako vedlejší produkt při výrobě pesticidů a herbicidů ve Spolaně v 60. letech minulého století. V roce 1968 firma provoz zastavila po zjištění vážných zdravotních potíží řady zaměstnanců. Pozdější studie potvrdily, že jsou zde vysoké koncentrace dioxinů a chlorovaných uhlovodíků.

Ve Spolaně se připravuje také sanace objektu zamořeného rtutí i sanace znečištěných podzemních vod. Oba tyto projekty si vyžádají náklady ve výši stovek milionů korun.

Pavel Šubrt

zpět