Projekt pro vyšší transparentnost

Odkazy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Warning: Undefined array key "kid" in /data/www/htdocs/transparentnost.ecn.cz/odkazy.php on line 54

Česká inspekce životního prostředí ČR

url: http://www.cizp.cz, kategorie: státní úřady

Odborná organizace řízená MŽP ČR, které stanovouje technické podmínky sanací a kontroluje dodržovaní legislativy pro ochranu životního porstředí

Fond národního majetku ČR

url: http://www.fnm.cz, kategorie: státní úřady

Fond byl zřízen pro privatizaci státního majetku a správu výtěžku z ní. FNM zadáva sanace ekologických zátěží, za které převzal garance stát a vlastní sanaci financuje z výtěžku privatizace státního majetku.

Greenpeace Česká republika

url: http://www.greenpeace.cz, kategorie: nevládní nezisková organizace

Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace.

Ministerstvo životního prostředí ČR

url: http://www.env.cz, kategorie: státní úřady

Provádí odborný dohled nad sanací ekologikcých zátěží.

Nejvyšší kontrolní úřad

url: http://www.nku.cz, kategorie: státní úřady

Ústava České republiky, vedle moci zákonodárné, výkonné a soudní a dalších ústavních prvků, definuje v samostatné hlavě Nejvyšší kontrolní úřad jako nezávislý orgán,  který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a kontrolu plnění státního rozpočtu.