Projekt pro vyšší transparentnost

Tiskové zprávy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Konec nebezpečné rtuťové technologie pro výrobu chlóru žádají evropské nevládní organizace

datum: 2006-11-12, kategorie: Ostatní, více...

Praha/Brusel - 12. listopadu 2006 - Evropská federace nevládních ekologických organizací EEB vyzvala na základě nové expertní studie k ukončení provozu nebezpečné technologie amalgámové elektrolýzy v chemičkách vyrábějících chlór (1, 2). Chlórový průmysl v Evropské unii zamořuje prostředí tunami rtuti, které se následně hromadí např. v rybách a mořských organismech, jejichž konzumace pak představuje vážné zdravotní riziko zejména pro děti a těhotné ženy. EEB proto žádá co nejrychlejší ukončení provozu nebezpečné technologie v EU - nejpozději do roku 2010. V Česku se výzva EEB týká chemiček Spolana Neratovice a Spolchemie Ústí n. Labem.

Měření Arniky odhalilo, že ze Spolchemie nekontrolovaně uniká rtuť

datum: 2006-07-27, kategorie: Spolchemie, více...

ÚSTÍ NAD LABEM – Z areálu úsecké Spolchemie nekontrolovaně unikají emise rtuti a nikdo systematicky nemapuje kudy. Lidé, kteří procházejí kolem továrny, jsou tak vystaveni působení této toxické látky, aniž by o tom věděli. Vyplývá to z výsledků měření, které Arnika provedla uvnitř i vně areálu Spolchemie ve dnech 23. a 26. června pomocí automatického analyzátoru rtuti (Lumex RA-915+), jenž pracuje na bázi atomové absorbční spektrofotometrie. Nejvyšší koncentrace rtuti v ovzduší byly naměřeny v ulici Solvayova - 412 ng/m3. Tato hodnota přesahuje o 112 ng/ m3 limit, který je platný v USA. V České republice však existuje pouze limit pro roční průměr koncentrací rtuti ve venkovním ovzduší. "Ovšem i limit stanovený v USA považují odborníci z National Resource Defense Council za příliš benevolentní," řekla Mgr. Hana Kuncová.

Lídři většiny stran nebyli schopni odpovědět, jak řešit ekologické problémy Spolchemie

datum: 2006-05-30, kategorie: Spolchemie, více...

Sdružení Arnika oslovilo (1) lídry sedmi politických stran (2) v Ústeckém kraji s konkrétními otázkami týkajícími se vlivu Spolchemie na životní prostředí. Kandidáti jednotlivých stran do Parlamentu měli odpovědět, jak by zabránili současným velkým únikům rtuti z chemické továrny, co by udělali se starými ekologickými zátěžemi a jaký je jejich postoj k Evropské chemické politice (REACH) (3). Během desetidenního termínu nabídli konkrétní řešení pouze Nezávislí demokraté a Strana zelených. Ostatní kandidáti odpovídali v obecné rovině politických proklamací. Lídři největších stran ODS a ČSSD se k daným otázkám nevyjádřili vůbec.

TZ o ukončení kontrolní akce č. 05/11 ("Finanční prostředky poskytnuté z FNM ČR k odstranění starých ekologických zátěží")

datum: 2006-01-30, kategorie: Ostatní, více...

Cílem kontrolní akce „Finanční prostředky poskytnuté z Fondu národního majetku České republiky k odstranění starých ekologických zátěží“ bylo prověřit hospodaření s finančními prostředky na přípravu a realizaci projektů vyplývajících z ekologických závazků státu. Kontrolováno bylo období 2001-2005. Kontrolní akci řídil člen NKÚ Mgr. Ing. Jiří Kalivoda.

Krajský soud v Brně již podruhé uznal žalobu Pavla Švarce

datum: 2005-11-22, kategorie: Spolana, více...

Děti Země Brno zvažují opět podat odvolání k Vrchnímu soudu do Olomouce. Dnes bylo u Krajského soudu v Brně rozhodnuto, že Děti Země Brno se mají generálnímu řediteli a předsedovi představenstva firmy Čepro, a. s. Pavlovi Švarcovi a Ropákovi roku 2002 veřejně omluvit.

Poslední jednání o sporu Pavla Švarce s Dětmi Země Brno - Konečný rozsudek bude vydán v pondělí 21. listopadu ve 12.30 hodin

datum: 2005-11-15, kategorie: Spolana, více...

Poslední, čtvrté, soudní jednání proběhla včera na Krajském soudě v Brně o žalobě generálního ředitele a předsedy představenstva firmy Čepro, a. s. a Ropáka roku 2002 Pavla Švarce na ochranu osobnosti proti Dětem Země Brno. Švarc požaduje omluvu a z internetových stránek www.detizeme.cz/ropak vyškrtnutí jednoho z důvodu jeho nominace na ropáka o tom, že se osobně angažoval na přidělení několikamiliardové zakázky na sanaci Spolany, a. s. bez výběrového řízení a že tento proces šetřila policie a Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Soud probíhá již dva roky, rozsudek bude vydán příští pondělí.

Soudní spor Pavla Švarce proti Dětem Země Brno pokračuje

datum: 2005-09-27, kategorie: Spolana, více...

Soud sice konečně vyslechl svědky, ale závěr líčení je v nedohlednu Na Krajském soudě v Brně proběhlo v pondělí 26. září 2005 již třetí jednání o žalobě generálního ředitele a předsedy představenstva firmy Čepro, a. s. a Ropáka roku 2002 Pavla Švarce ve věci ochrany osobnosti proti sdružení Děti Země Brno. Na základě jejich odvolání totiž Vrchní soud v Olomouci v květnu zrušil rozsudek krajského soudu, který přikázal, aby se Děti Země Brno Švarcovi veřejně omluvily za jeden z důvodu jeho nominace do ankety Ropák roku o tom, že se osobně angažoval na přidělení několikamiliardové zakázky na sanaci Spolany, a. s. bez výběrového řízení. Soud probíhá od srpna 2003.

Sanace ekologických zátěží nejsou v ČR transparentní

datum: 2005-09-21, kategorie: Spolana, více...

Proces sanace starých ekologických zátěží není v ČR jednotně upraven, není zde zajištěn systematický přístup veřejnosti k informacím a k účasti v rozhodovacích procesech, který by dostatečně zajišťoval transparentnost. Tuto situaci může vyřešit pouze přijetí nové právní úpravy obsahující komplexní úpravu dané problematiky včetně účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k informacím. Na dnešní tiskové konferenci v Praze o tom informovala ekologická organizace Greenpeace, která také představila dvě případové studie procesu sanace starých ekologických zátěží.

Spolchemie: Nebezpečná rtuť kam se podíváte

datum: 2005-08-22, kategorie: Spolchemie, více...

Tisková zpráva Přítel přírody - Spolchemie používala a nadále používá rtuť zejména k elektrolytické výrobě chlóru, kde obrovské množství tekuté rtuti slouží jako záporná elektroda. Lokalita “starého” provozu elektrolýzy je dnes zamořena více než 350 tunami rtuti a ve stávající elektrolýze Spolchemie používá dalších 210 tun rtuti. Zemina je ve Spolchemi promořena rtutí nejen na povrchu, ale až několik desítek metrů pod zem! Nejvyšší koncentrace rtuti, která byla ve Spolchemii naměřena, dosáhla neuvěřitelných 386 gramů rtuti v kilogramu zeminy a byla zaznamenána pod současným provozem elektrolýzy[i].

Spor o ochranu osobnosti za Ropáka 2002 pokračuje - Děti Země Brno se zatím Pavlu Švarcovi nemusí omlouvat

datum: 2005-08-11, kategorie: Spolana, více...

Vrchní soud v Olomouci zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, který Dětem Země Brno uložil zveřejnit omluvu generálnímu řediteli a předsedovi představenstva Unipetrolu, a. s. a předsedovi představenstva Spolany, a. s. Pavlu Švarcovi. Brněnský soud v únoru 2004 totiž rozhodl, že Švarcova důstojnost a čest byly v rámci ankety Ropák 2002 poškozeny jedním z odůvodnění jeho nominace, která se týkala jeho angažovanosti na přidělení několikamiliardové zakázky na sanaci Spolany bez výběrového řízení. Soudní spor probíhá od srpna 2003, další jednání u soudu v Brně je naplánováno na konec září.

Synthesia musí přestat otravovat Labe nebezpečnými chemikáliemi!

datum: 2005-01-14, kategorie: Ostatní, více...

Ekologická organizace Greenpeace je znepokojena tím, že pardubický podnik Synthesia stále otravuje řeku Labe množstvím vysoce nebezpečných chemikálií. Greenpeace je ve vysokých koncentracích prokázalo laboratorní analýzou vody vtékající do Labe ze Synthesie. [1] Mnoho nebezpečných chlororganických látek Greenpeace nalezlo v množstvích, která přesahují oficiální limit pro sanaci zamoření a představuje ohrožení životního prostředí a zdraví člověka. [2] Greenpeace touto kontrolou zjišťovalo, zda Synthesia zlepšila špatnou situaci prokázanou během odběrů prováděných v srpnu 2003 v rámci LABE TOUR.

Greenpeace považuje spalování zamořených odpadů ze Spolany za riskantní

datum: 2005-01-12, kategorie: Spolana, více...

Ekologická organizace Greenpeace je znepokojena záměrem firmy SITA Bohemia převážet značné množství toxicky zamořených odpadů ze sanace dioxinů ve Spolaně do stovky kilometrů vzdálené spalovny odpadů v Ostravě a tyto nebezpečné odpady spalovat. Greenpeace své připomínky a žádost o vrácení projektu k přepracování k předalo Ministerstvu životního prostředí ČR už počátkem listopadu 2004 a dnes tento požadavek opakovalo přímo během veřejného projednávání v Neratovicích.

Soudní proces Ropáka proti ochráncům přírody začal v Brně

datum: 2004-11-28, kategorie: Spolana, více...

V Brně dnes začal soudní proces, v němž se předseda představenstva Spolany a generální ředitel Unipetrolu Pavel Švarc domáhá odškodnění za to, že byl zvolen vítězem letošní ankety Ropák za antiekologický čin roku.

Začíná čištění zamořené strouhy u Spolany! Greenpeace žádá vyčistit i zamořené břehy

datum: 2004-10-19, kategorie: Spolana, více...

Ekologická organizace Greenpeace vítá, že dnes začíná čištění Libišské strouhy, kterou zamořila neratovická chemička Spolana jedovatými dioxiny a dalšími nebezpečnými chemikáliemi. Zároveň však upozorňuje, že pouhé vybagrování zamořeného dna strouhy nestačí, neboť kontaminované jsou i sedimenty na březích. Greenpeace dnes proto vyzvalo ředitele Spolany Miroslava Kulihu, ministra životního prostředí Libora Ambrozka a středočeského hejtmana Petra Bendla, aby se zasadili o následné vyčištění okolí strouhy v Libiši.

Greenpeace varuje před rtutí a dioxiny ve Spolchemii a žádá posoudit vliv sanací na životní prostředí

datum: 2004-10-14, kategorie: Spolchemie, více...

Ekologická organizace Greenpeace žádá zpracování dokumentace zdravotních a ekologických dopadů plánované sanace zamoření Spolchemie a její projednání s veřejností. Areál chemičky je kontaminován více než 350 tunami rtuti, které zamořily půdu během výroby chlóru tzv. amalgamovou elektrolýzou s grafitovými elektrodami. [1] Právě tato technologie je podle zkušeností ze zahraničí i ze Spolany Neratovice významným zdrojem dioxinů. Greenpeace se proto s požadavkem posouzení vlivů plánované sanace na zdraví lidí a životní prostředí obrátilo na primátora Ústí nad Labem Petra Gandaloviče a ministra životního prostředí Libora Ambrozka.

Majitelé zamořených pozemků u Spolany žalují firmu a FNM

datum: 2004-09-14, kategorie: Spolana, více...

Ekologická organizace Greenpeace dnes zveřejnila žalobu majitelů zamořených pozemků z okolí neratovické chemičky Spolana, kterou se domáhají náhrady za vzniklou škodu. Žalovaným subjekty jsou akciová společnost Spolana a Fond národní majetku [1].

Děti Země se zatím Pavlu Švarcovi neomlouvají - Protože jsme se odvolali k Vrchnímu soudu, vysvětluje Miroslav Patrik

datum: 2004-06-24, kategorie: Spolana, více...

Rozhodnutí Krajského soudu v Brně, aby se Děti Země Brno v tisku a na svých internetových stránkách www.detizeme.cz veřejně omluvily Pavlu Švarcovi za poškození jeho cti a důstojnosti v souvislosti s jeho nominací do ankety Ropák 2002, se zatím nekoná. Sdružení totiž proti němu podalo odvolání k Vrchnímu soudu do Olomouce. Podle něho nebyli především vyslechnuti svědci, kteří dosvědčí pravdivost sporného výroku nominace Švarce na ropáka. Dále soud také neposoudil všechny souvislosti jeho úlohy během přípravného procesu na sanaci dioxiny napadených budov ve Spolaně, zejména při výběru technologie.

Karcinogeny v krvi lidí u Spolany mohou způsobovat vážná onemocnění

datum: 2004-02-14, kategorie: Spolana, více...

Greenpeace na dnešní tiskové konferenci v Praze zveřejnilo nezávislý komentář ke studii Státního zdravotního ústavu (SZÚ), která zkoumala množství škodlivin v krvi obyvatel žijících v okolí Spolany. Podle studie SZÚ bylo v krvi obyvatel Neratovic, Libiše a Tišic nalezeno zhruba dvakrát vyšší množství dioxinových látek než u kontrolní skupiny v Benešově. Množství dioxinových látek u Spolany podstatně přesahuje i pozaďové úrovně znečištění (background level) v jiných zemích, jako jsou například USA, Japonsko, či Španělsko (1, 2). Podle americké agentury pro životní prostředí (US EPA) však už i tyto pozaďové hodnoty mohou představovat zhruba stokrát větší riziko onemocnění rakovinou než je považováno za tzv. "společensky přijatelné" (3).

Studie prokázala toxické chemikálie v krvi obyvatel u Spolany

datum: 2004-02-12, kategorie: Spolana, více...

Ministerstvo zdravotnictví ČR dnes potvrdilo, že expertní studie Státního zdravotního ústavu prokázala v krvi obyvatel Neratovic, Libiše a Tišic dvojnásobně vyšší koncentrace dioxinů, polychlorovaných bifenylů (PCB) a dalších chlororganických pesticidů ve srovnání s kontrolní skupinou (1). Ačkoli se jedná o poměrně malé soubory vzorků, zvýšení hodnot v okolí Spolany lze považovat statisticky významné. Organizace Greenpeace je současně znepokojena tím, že hlavní hygienik tají výsledky studie už téměř dva měsíce (2).

Analýzy potvrdily kontaminaci zvířat u Spolany toxickými látkami

datum: 2004-02-06, kategorie: Spolana, více...

Organizace Greenpeace dnes zveřejnila další výsledky chemických rozborů tkání zvířat chovaných v obci Libiš. Analýzy nově odebraných vzorků prokázaly kontaminaci okolí Spolany Neratovice nejen dioxiny, ale i polychlorovanými bifenyly (PCB), hexachorbenzenem (HCB), hexychlorcyklohexanem (HCH) či DDT. Stejnými chemikáliemi jsou zamořeny budovy a areál chemického podniku.

Děti Země se mají podle soudu omluvit Pavlu Švarcovi - Titul Ropák roku 2002 za ničitele přírody mu zůstává

datum: 2004-02-06, kategorie: Spolana, více...

Na dnešním soudním jednání u Krajského soudu v Brně bylo rozhodnuto, že Děti Země Brno se mají veřejně omluvit generálnímu řediteli a předsedovi představenstva Unipetrolu, a. s. a předsedovi představenstva Spolany, a. s. Pavlu Švarcovi. Podle jeho názoru jedno odůvodnění (1) z osmi jeho nominace do antiekologické ankety poškodilo jeho čest a důstojnost. Soud se k tomuto výkladu nakonec přiklonil, když výrok o jeho osobní angažovanosti na přidělení několikamiliardové zakázky na sanaci Spolany bez výběrového řízení prohlásil za nepravdivý. Děti Země při své obhajobě uvedly, že tento výrok znamená především prosazování sanační metody BCD, na níž má v ČR licenci jen jedna firma, takže výběrové řízení nebylo nutné vyhlašovat. Navíc na to mají svědky, které však soudce nepřizval svědčit.

Druhé soudní jednání o žalobě Pavla Švarce na Děti Země - V pátek bude soud opět řešit žalobu šéfa představenstva Spolany

datum: 2004-02-05, kategorie: Spolana, více...

Soudce Krajského soudu v Brně Milan Páleníček svolal na pátek 6. února od 13 hodin druhé jednání ve věci žaloby Pavla Švarce, který dostal za rok 2002 titul Ropák roku, na ekologické sdružení Děti Země Brno. Předmětem sporu je odmítání jednoho z osmi důvodu jeho nominace do této ankety, že se v případě řešení sanace dioxiny napadených budov ve Spolaně osobně angažoval na přidělení této zakázky bez výběrového řízení. Děti Země argumentují, že mají k dispozici svědky, kteří soudu doloží, že Pavel Švarc prosazoval sanační metodu BCD, na níž má u nás licenci jen jedna firma, takže FNM nakonec výběrové řízení nemusel vyhlašovat. Soud však dosud tyto svědky nepozval.

Ropák Švarc se mstí organizátorům ankety žalobou - Šéf představenstva Spolany zastrašuje své kritiky

datum: 2003-10-20, kategorie: Spolana, více...

Ekologické sdružení Děti Země odeslalo Krajskému soudu v Brně své vyjádření k žalobě předsedy představenstva Spolany, a. s. Neratovice Pavla Švarce, který od organizátorů ankety Ropák roku žádá veřejnou omluvu za vzniklou újmu a sto tisíc korun (1). Děti Země a Greenpeace však k omluvě Švarcovi nevidí žádný důvod, neboť považují jeho zvolení Ropákem 2002 i všechny předložené důvody za oprávněné. A to včetně jeho osobní angažovanosti k přidělení zakázky na sanaci Spolany bez výběrového řízení. Toto tvrzení Švarc považuje za nepravdivé, a proto na Děti Země Brno podal žalobu (2).

Aktivisté Greenpeace vrátili jedovaté bahno Spolaně

datum: 2003-10-13, kategorie: Spolana, více...

Aktivisté Greenpeace z 20 zemí světa dnes zahájili ve speciálních ochranných oblecích čištění toxicky zamořené strouhy v Libiši u Spolany. Kontaminovaný materiál uzavřený ve speciálních zabezpečených kontejnerech převezli aktivisté před hlavní bránu Spolany, která je původcem znečištění. Poté s transparenty „Zamořeno Spolanou – dekontaminovat!“ vyzvali generálního ředitele Spolany ing. Kulihu, aby kontaminovaný materiál převzal společně se zodpovědností za znečištění okolí.

Vysoké koncentrace rtuti u Spolany a Spolchemie

datum: 2003-10-02, kategorie: Spolchemie, více...

Organizace Greenpeace dnes předala České inspekci životního prostředí a Povodí Labe výsledky analýz sedimentů odebraných během Labe Tour 2003. Vysoké koncentrace toxické rtuti nalezli aktivisté Greenpeace zejména v blízkosti chemických závodů Spolana Neratovice a Spolchemie Ústí nad Labem. V jednom případě vzorek sedimentu od Spolany dokonce asi 2000krát přesahoval hodnotu považovanou v životním prostředí za běžnou (1).

Ropák Švarc vyhrožuje žalobou organizátorům ankety - Šéf představenstva Spolany se pokouší kriminalizovat své kritiky

datum: 2003-07-24, kategorie: Spolana, více...

Předseda představenstva Spolany Neratovice ing. Pavel Švarc žádá od organizátorů ankety Ropák roku veřejnou omluvu a vyhrožuje podáním žaloby, neboť odmítá svou osobní angažovanost v přidělení zakázky na sanaci Spolany bez výběrového řízení. Organizace Děti Země a Greenpeace však k omluvě Švarcovi nevidí žádný důvod, neboť považují jeho zvolení Ropákem 2002 a všechny argumenty pro jeho nominaci za oprávněné. (1)

Výsledky anket „Ropák roku 2002“ a „Zelená perla roku 2002“

datum: 2003-04-25, kategorie: Spolana, více...

V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály „Spolku krušnohorských ropáků“, z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů - Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného). Celkem 103 členů nezávislé Komise ze 125 rozhodlo o vítězi 11. ročníku ankety „ROPÁK ROKU“ o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutím či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 8. ročníku ankety „ZELENÁ PERLA ROKU“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. ekolog Ivan Dejmal, sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkáři Jaroslav Hutka a Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just atd. Titul Ropák roku 2002 získal Ing. Pavel Švarc, generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu, a. s. Praha a předseda představenstva Spolany, a. s. Neratovice – Středočeský kraj (274 bodů)