Projekt pro vyšší transparentnost

Krátké zprávy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Likvidaci ropných lagun v Ostravě hrozí velké zpoždění

datum: 2006-10-13, zdroj: ČTK, více...

Velké zpoždění hrozí likvidaci ropných lagun, které skrývají na okraji Ostravy nedaleko sídliště Fifejdy statisíce tun kontaminované zeminy. Za dva roky od podpisu smlouvy na likvidaci nebezpečného odpadu se na lagunách téměř nic neudělalo, hlavní část území má přitom být vyčištěna již v roce 2010, řekl novinářům ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

 

Osud skladu pesticidů v Příševsi

datum: 2006-09-28, zdroj: Strana Zelených, více...

V Příševsi v Královéhradeckém kraji stojí budova, která po desítky let, až do roku 1994, sloužila jako rizikové pracoviště s organofosfáty a sklad pesticidů. Pozemkový fond ČR objekt v roce 2000 prodal a nový vlastník začal pískovcové zdivo skladu rozebírat. Na místě proběhlo šetření, které vedl okresní hygienik a poté Státní rostlinolékařská správa. V září roku 2000 zaslal okresní hygienik Okresnímu státnímu zastupitelství v Jičíně upozornění na nebezpečné složiště chemických látek a možné ohrožení zdraví obyvatelstva. V upozornění se uváděla přítomnost chlorovaných uhlovodíků, sloučenin rtuti, pesticidů a dalších látek, které poškozují lidské zdraví. Uvádělo se rovněž, že přípravky jsou v objektu nezajištěny, vyskytují se v pytlích od hnojiv a jsou rozsypané po zemi.

 

Podvodný nákup kontaminovaných pozemků zastupitelstvem města Prahy zastaven

datum: 2006-09-19, zdroj: Strana Zelených, více...

"Při nákupu kontaminovaných pozemků od firmy Brudra s.r.o. by hlavní město Praha tratilo až 40 milionů Kč," říká Ing. Eva Tylová, kandidátka za Stranu zelených do Zastupitelstva hl. města Prahy. "Muselo by totiž pozemek na vlastní náklady vyčistit."

 

Sanace skládky betasmoly v chemičce Synthesia má začít do konce roku

datum: 2006-09-15, více...

Do konce roku by v pardubické chemičce Synthesia měly začít práce za zhruba 300 milionů korun na likvidaci skládky betasmoly. Generální ředitel společnosti Tomáš Procházka ČTK řekl, že stát již na sanaci uvolnil peníze a jsou vybrány firmy, které ji mají provést. Kvůli průtahům s penězi se plánované vyčištění celého areálu chemičky protahuje.

 

Soud o zamoření pozemků u Spolany odročen

datum: 2006-09-14, zdroj: ČTK, více...

Další kolo soudního sporu mezi rodinou Františka Štrupla na straně jedné a chemičkou Spolana Neratovice a ministerstvem financí na straně druhé bylo 14. září 2006 kvůli možné podjatosti soudního znalce odročeno na neurčito. Rozhodl o tom Obvodní soud pro Prahu 2. Štrupl požaduje 2,6 milionu korun za pozemky, které prý byly zničeny při povodních v roce 2002. Škoda vznikla poté, co pětisetletá voda vyplavila z továrny jedovaté dioxiny, které údajně kontaminovaly půdu v okolí Spolany včetně pozemků Štruplových. Chemička odpovědnost odmítá.

 

Arnika naměřila vysoké koncentrace rtuti v ústecké Spolchemii

datum: 2006-07-27, zdroj: Arnika, více...

Podle ekologického sdružení Arnika z areálu chemičky Spolchemie v Ústí nad Labem nekontrolovaně uniká rtuť. Arnika provedla uvnitř i vně areálu Spolchemie měření koncetrace rtutí v ovzduší za pomocí atomové absorbční spektrofotometrie. Nejvíce rtuti Arnika naměřila v ulici Solvayova - 412 ng/m3. Na základě provedených měření Arnika navrhuje, aby Spolchemie sledovala zdravotní stav zaměstnanců i obyvatel a aby byl prováděn důsledný a dlouhodobý monitoring koncentrací rtuti v ovzduší v areálu Spolchemie a v jejím okolí.

 

Vláda schválila 4 miliardy na ekologické škody v Moravskoslezském kraji

datum: 2006-07-07, zdroj: Mf Dnes, více...

Česká vláda schválila uvolnění čtyř miliard korun na řešení ekologických škod v Moravskoslezském kraji. Po zasedání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Region by měl získat od státu celkem 20 miliard korun. Peníze jsou určeny například na projekt likvidace ostravských ropných lagun po bývalé chemičce Ostramo. Likvidace bude stát přes tři miliardy korun a potrvá až do roku 2020.

 

Arnika obvinila Spolchemii z ignorování Stockholmské úmluvy

datum: 2006-07-03, zdroj: Arnika, více...

Ústecká Spolchemie při projednávání žádosti o vydání integrovaného povolení pro provoz Epitetra přiznala, že nemá akční plán na snižování produkce nebezpečných odpadů – tzv. hexazbytků (1). Absence takového plánu je zcela v rozporu s Národním implementačním plánem ke Stockholmské úmluvě (2), který odsouhlasila vláda České republiky na konci roku 2005. Jedním z jeho důležitých cílů totiž je řešit právě problémy produkce a nakládání s odpadním hexachlorbenzem (HCB) (3) a rizik spojených s přepravou odpadů HCB. Arnika hned na ústním jednání o integrovaném povolení na tyto skutečnosti upozornila všechny přítomné účastníky a především Krajský úřad Ústeckého kraje, který bude Spolchemii povolení vydávat.

 

Ze Spolany unikl toxický plyn

datum: 2006-06-14, zdroj: ČTK, více...

Neratovice (Mělnicko) - Chemička Spolana ráno vyhlásila chemický poplach kvůli úniku nebezpečného toxického plynu z výrobního objektu. Hasiči okamžitě zasáhli a dalšímu šíření látky zabránili. Za havárii může pracovník firmy, řekl ČTK její mluvčí Jan Martínek. Poplach byl podle něj vyhlášen preventivně. Nikdo nebyl zraněn.

 

Ve Spolaně Neratovice konečně začala sanace dioxinů

datum: 2006-05-11, zdroj: ČTK, více...

V areálu chemického závodu Spolana v Neratovicích na Mělnicku dnes začala naplno sanace nejvíce kontaminovaných částí areálu dioxiny a dalšími nebezpečnými látkami. Hodnoty koncentrace kontaminace zjištěné v areálu Spolany patří k nejvyšším hodnotám, které kdy byly ve světě naměřeny v lokalitách, kde probíhá sanace oblastí zasažených dioxiny. Sanace skončí v prosinci 2007, konečná úprava areálu do června 2008. ČTK o tom dnes informovali zástupci sanačních firem.