Projekt pro vyšší transparentnost

Krátké zprávy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Podvodný nákup kontaminovaných pozemků zastupitelstvem města Prahy zastaven

datum: 2006-09-19, zdroj: Strana Zelených

"Při nákupu kontaminovaných pozemků od firmy Brudra s.r.o. by hlavní město Praha tratilo až 40 milionů Kč," říká Ing. Eva Tylová, kandidátka za Stranu zelených do Zastupitelstva hl. města Prahy. "Muselo by totiž pozemek na vlastní náklady vyčistit."

Zastupitelé hlavního města Prahy, měli na svém jednání dne 14. září odsouhlasit nákup pozemků  firmy Brudra s.r.o. v Radotíně. V podkladech pro zastupitele však chyběla informace o tom, že pozemky jsou kontaminovány nebezpečnými látkami jako jsou např. ropné produkty,  nebezpečné odpady a bude nezbytné je vyčistit. Tyto látky pocházejí jak ze staré ekologické zátěže vzniklé před rokem 1989, tak k nim došlo nesprávnou činností firmy Brudra s.r.o. Navíc předkladatel materiálu zastupitel a poslanec za ODS Jan Bürgermeister tvrdil, že pozemek je čistý a těžba štěrků nepotřebuje žádné dodatečné náklady.

"Podle analýzy rizika z roku 2003 by sanace stála nejméně 27 mil. Kč, podle mých zkušenosti s odstraňováním starých zátěží však mohou být náklady na sanaci až dvojnásobné. Pozemky nakupuje radnice hl. města Prahy za tržní cenu, která existenci zátěže nezohledňuje. Přitom radnice nemůže očekávat žádný příspěvek od státu. Fa Brudra s.r.o. o příspěvek na sanaci stát totiž již  žádala a žádost Ministerstvo financi zamítlo, protože fa Brudra  s.r.o. získala pozemky při privatizaci se slevou, která již existenci zátěže zohledňovala," upozorňuje Eva Tylová, bývalá náměstkyně ministra životního prostředí a dodává: "Na kontaminaci pozemku jsem před jednáním zastupitelstva upozornila opoziční zastupitele a doložila jsem ji rozhodnutím České inspekce životního prostředí. Zastupitelé s mými podklady vystoupili a na základě debaty o nich nebyl naštěstí záměr schválen".

Ing. Eva Tylová, kandidátka za Stranu zelených do zastupitelstva hl. města Prahy
2002-2003 – ředitelka České inspekce životního prostředí
1998-2002 – náměstkyně ministra životního prostředí

zpět