Projekt pro vyšší transparentnost

Případy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Spolana

Spolana je podnik chlorové chemie ležící na břehu Labe na okraji města Neratovice asi 20 km severozápadně od Prahy.

Dioxiny a jejich vlastnosti

Dioxiny jsou pravděpodobně jednou z nejtoxičtějších skupin látek. Jde o pevnou substanci, která je velmi špatně rozpustná ve vodě, lépe v tucích a v organických rozpouštědlech. Dioxiny jsou stálá vůči kyselinám i alkáliím a extremně odolné i vůči vysokým teplotám[i].

 

Dioxiny jsou enormně toxické při všech druzích expozice. Jsou velice rezistentní vůči přirozenému odbourávání a v životním prostředí jsou schopny bioakumulace - koncentrují se v tělech živých organizmů, zejména v jejich tukové tkáni. Dioxiny mohou způsobovat rakovinu, narušují hormonální a nervový systém atd.

 

Vzhledem ke svým nebezpečným vlastnostem byly dioxiny zahrnuty do celosvětové dohody o zákazu perzistentních organických látek (POPs), která byla pod patronací Organizace OSN pro ochranu životního prostředí (UNEP) podepsána ve dnech 22. a 23. května 2001 ve Stockholmu. Úmluvu podepsala a ratifikovala i Česká republika (5.února 2002 schválena parlamentem, 26. srpna 2002 oficiálně doručeny ratifikační listiny sekretariátu úmluvy)[ii].


[i] Kalač P.: Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany v životním prostředí, Český ekologický ústav a Odbor ekologikých rizik a monitoringu MŽP ČR, Praha 1995

[ii] Holoubek, I. et al: Úvodní národní inventura persistentních organických polutantů v České republice, TOCOEN REPORT No. 249, Brno, 2003