Projekt pro vyšší transparentnost

Případy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Spolana

Spolana je podnik chlorové chemie ležící na břehu Labe na okraji města Neratovice asi 20 km severozápadně od Prahy.

Změna postoje MŽP ČR

Náměstkyně ministra životního prostředí a ředitelka sekce technické ochrany, ing. Eva Tylová, nepokládala postup jakým byla technologie BCD vybrána za dostatečný[i]. Na základě informací Greenpeace a stanoviska dioxinových expertů Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR požadovala, aby byly prověřeny další technologie, o kterých se MŽP ČR dozvědělo. Již během června 2002 se postavila proti tlaku na to, aby rozhodnutí ČIŽP o nápravných opatřeních určovalo, že má být sanace provedena technologií BCD. "Tento požadavek je naprosto neobvyklý, rozhodnutí ČIŽP totiž konkrétní technologie neobsahují," uvedla Tylová[ii].

 

Je zajímavé, že přes námitky Tylové na stejném jednání důrazně požadoval rozhodnutí o použití technologie BCD ing. Pavel Švarc, generální ředitel holdingu Unipetrol a předseda představenstva Spolany. Tylová však svůj postoj nezměnila a prosadila jej do zápisu z jednání v bodě č. 12 "Stanovisko MŽP ČR - rozhodnutí ČIŽP nebude předurčovat sanační technologii"[iii]. Na osobní angažovanost Pavla Švarce pro přidělení zakázky de facto bez výběrového řízení upozornila organizace Greenpeace[iv] veřejnost v prosinci 2002 a i z tohoto důvodu ho později nominovala jako kandidáta do ankety Ropák Roku. Švarc v dubnu 2003 v anketě zvítězil a následně organizátory ankety zažaloval (viz kapitola Soudní procesy).

 

Tylová i později odmítla dát svůj souhlas s přidělením zakázky bez výběrového řízení[v]. Po parlamentních volbách 2002 se novým ministrem životního prostředí stal RNDr. Libor Ambrozek (KDU-ČSL), který Tylovou ve funkci od 1. října 2002 nahradil Ivanou Jiráskovou. Poslední den úřadování Tylové (30. září 2002) je datován dopis 1. místopředsedy výkonného výboru FNM ing. Vladislava Rašky ministru Ambrozkovi s požadavkem FNM ČR zadat likvidaci dioxinů ve Spolaně výzvou jedinému zájemci. Tím měl být monopolní držitel licence na použití technologie BCD v ČR - firma SITA Bohemia a.s. Praha.

 

Dne 8. října 2002 odeslal Ambrozek odpověď, ve kterém vyjádřil souhlas MŽP ČR s přidělením zakázky ve výši 2,7 miliardy korun bez výběrového řízení firmě SITA Bohemia[vi]. Ambrozek v dopise tvrdí, že BCD je jediná možná a dostupná technologie pro sanaci ve Spolaně. K dispozici jsou však hodnověrná svědectví, že konkurenční firma disponující technologii s níž zvítězila v tendru na podobnou sanaci na Slovensku, upozornila na svou technologii jak FNM ČR, tak i MŽP ČR[vii]. Kanadská firma dokonce nabízela záruku své vlády na provedení sanace[viii] a odeslala MŽP ČR informace o technologii GPCR (Gas-Phase Chemical Reduction)[ix].

 

Podstatnou okolností v tlaku na urychlené rozhodnutí o zadání veřejné zakázky může být i to, že na dobu krátce pro přidělení několikamiliardové veřejné zakázky bylo ohlášena tehdy napjatě očekávaná volba nového vedení FNM ČR parlamentem.


[i] Sdělení ing. Evy Tylové.

[ii] Tylová E.: Popis oponentního řízení ke studii Aktualizace analýzy rizik objektů A 1420 a A 1030 kontaminovaných dioxiny, 6.6.2002, Neratovice

[iii] Tylová E.: Popis oponentního řízení ke studii Aktualizace analýzy rizik objektů A 1420 a A 1030 kontaminovaných dioxiny, 6.6.2002, Neratovice

[iv] Tisková zpráva Greenpeace z 18.12.2002: Vláda musí zavřít dveře korupci

[v] Sdělení ing. Evy Tylové.

[vi] Dopis č.j. M/28714/2002 RNDr. Libora Ambrozka 1. místopředsedovi výkonného výboru FNM ing. Vladislavu Raškovi ze dne 8.10. 2002

[vii] Prezentace Freda Arnolda (zástupce firmy ELI Eco Logic International Inc.) na tiskové konferenci International Workshop on Non-combustion Destruction Technologies of POPs, Praha, leden 2003

[viii] Prezentace Freda Arnolda (zástupce firmy ELI Eco Logic International Inc.) na tiskové konferenci International Workshop on Non-combustion Destruction Technologies of POPs, Praha, leden 2003

[ix] Eco Logic: Response to information Request, Treatment of PCB-Contaminated Capacitors Using Gas-Phase  Chemical Reduction