Projekt pro vyšší transparentnost

Případy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Spolana

Spolana je podnik chlorové chemie ležící na břehu Labe na okraji města Neratovice asi 20 km severozápadně od Prahy.

Miliardová veřejná zakázky bez výběrového řízení

Téměř třímiliardová veřejná zakázka na sanaci dioxinového zamoření Spolany Neratovice byla přidělena 14. října 2002[i] předem vybranému zájemci (firmě SITA Bohemia) bez možnosti předložení konkurenčních nabídek. FNM ČR oficiálně odůvodnil své rozhodnutí paragrafem 50 zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, který mu umožnil vyzvat k podání nabídky na sanaci dioxinů ve Spolaně pouze jediného zájemce. To je možné pouze v případě, kdy existuje jediná dostupná technologie nebo pokud by mohly být prodlením ohroženy lidské životy nebo hrozila škoda značného rozsahu.[i] FNM ČR: Výběr dodavatele na sanaci ekologické zátěže – dioxinové znečistění ve společnosti Spolana, a.s., 15.10.2002

iardová veřejná zakázky bez výběrového řízení