Projekt pro vyšší transparentnost

Případy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Spolana

Spolana je podnik chlorové chemie ležící na břehu Labe na okraji města Neratovice asi 20 km severozápadně od Prahy.

Podnětu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Počátek listopadu 2002 organizace Greenpeace podala podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby prošetřil postup při zadání zakázky na sanaci dioxinového znečištění ve Spolaně Neratovice[i]. V tiskové zprávě vydané zároveň s podáním podnětu se mimo jiné uvádí: "Podle názoru Greenpeace fond zneužil ustanovení zákona o veřejných zakázkách a nastavil podmínky výběrového řízení tak, aby v něm mohl zvítězit pouze jeden předem známý zájemce. Proto Greenpeace podalo podnět k prošetření, zda při zadání veřejné zakázky nedošlo ze strany fondu k porušení pravidel hospodářské soutěže."[ii]

 

Dále se v tiskové zprávě uvádí: "Technologie BCD vybraná Fondem národního majetku patří podle expertů Greenpeace k tzv. alternativním destrukčním technologiím, které lze k likvidaci dioxinů využít. Ve světě jsou však k dispozici i další nespalovací technologie schopné efektivně rozkládat extrémně toxické látky včetně dioxinů, např. kanadská GPCR nebo americká SET (Solvated Electron Process). Konkurence několika firem využívá i OSN při zadávání zakázek na modelové projekty likvidace podobného zamoření na Slovensku či na Filipínách. Experti Greenpeace pro potřeby úmluvy OSN o zákazu persistentních organických látek (např. DDT, PCB, dioxiny) již před několika lety zpracovali přehled komerčně dostupných technologií používaných ve světě pro sanaci dioxinového znečištění. Na tyto technologie upozornili zástupci Greenpeace FNM a ministerstvo životního prostředí již v březnu tohoto roku. Představitelé FNM však tyto informace odmítli."

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže však věc odložil.


[i] Dne 4. 11. 2002 podala organizace Greenpeace prostřednictvím advokátní kanceláře Krejčík a Vlk podnět Úřadu pro hospodářskou soutěž v Brně.

[ii] Tisková zpráva Greenpeace ze 4.11.2002: Rozhodnutí FNM o sanaci dioxinů musí přezkoumat antimonopolní úřad