Projekt pro vyšší transparentnost

Případy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Spolana

Spolana je podnik chlorové chemie ležící na břehu Labe na okraji města Neratovice asi 20 km severozápadně od Prahy.

Průběh povodně

Během srpna 2002 byl zatopen prakticky celý areál Spolany. Došlo k několika vážným chemickým haváriím spojených s únikem chemikálií (zejména chlóru). Samo vedení Spolany přiznalo, že rozvodněné Labe z podniku vyplavilo několik tisíc tun chemických látek, včetně některých karcinogenů[i].

 

Voda se bohužel přelila přes ochanou zídku kolem objektu A 1030 a zaplavila i zamořený areál budovy A 1420, kam se Spolana na posledních chvíli pokusila umístit alespoň symbolický počet pytlů s pískem. Areál staré amalgamové elektrolýzy přelilo dokonce několik metrů vody a tvrzení tiskového mluvčího Spolany o ochraně budovy staré amalgamové elektrolýzy protipovodňovým plánem se ukázala jako čirá fikce.

 

O kontaminaci Spolany a chemických haváriích během a po podvodních referovala nejen všechna česká a významná západní média, ale také deníky v tak exotických zemích, jakými jsou Irán, Singapur či Brazílie. Shodou okolností krátce po povodních referovalo Greenpeace o případu Spolany v rámci studie „Firemní zločiny“ na jednání globálního ekologického summitu v Johannesburgu[ii].

 

V reakci na tlak Greenpeace přestala Spolana používat logo programu Svazu chemického průmyslu ČR Responsible care (Odpovědné podnikání v chemii). Doslova tiskový mluvčí Unipetrolu Tomáš Zikmund uvedl: "Vzhledem k názorům, které zpochybňují oprávněnost Spolany používat ocenění Responsible Care, se vedení Spolany rozhodlo tento certifikát nepoužívat."[iii]


[i] Tisková zpráva Spolana, a.s.: Spolana vypracovala kompletní přehled látek, které z jejího areálu unikly při povodni, Neratovice, 29.8.02

[ii] Tisková zpráva Greenpeace z 27.8.2002: Původci firemních zločinů se chlubí "odpovědnou péčí", Greenpeace žádá globální pravidla pro firemní odpovědnost

[iii] Tisková zpráva Spolana, a.s., Neratovice, 29.8.02