Projekt pro vyšší transparentnost

Případy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Spolana

Spolana je podnik chlorové chemie ležící na břehu Labe na okraji města Neratovice asi 20 km severozápadně od Prahy.

Rezervace Černínovsko

Rezervace Černínovsko ležící v sousedství Spolany je součástí regionálního biocentra a nadregionálního biokoridoru v rámci systému ekologické stability. V Černínovsku byly zaznamenány desítky druhů dřevin, řada vzácných či ohrožených bylin, bohatá společenstva drobných korýšů, roztočů a hmyzu. Oblast je známa výskytem společenstev měkkýšů, ale zdokumentováno bylo též početné ptactvo vodní a lužního lesa, např. káně lesní, jestřáb lesní, krahujec obecný či ledňáček říční.

 

V dubnu 2003 podaly organizace Greenpeace, Arnika a Ekologický právní servis (EPS) společně s několika místními obyvateli 2003 trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zamořením Přírodní rezervace Černínovsko dioxiny. V sedimentu slepého ramene Labe v sousedství Spolany přesáhl obsah dioxinů 30 až 500 krát hodnotu považovanou za pozaďovou. Koncentrace dioxinů nalezené v rezervaci mnohonásobně překračují i hladiny nalezené v jiných místech Labe nebo i ve významných průmyslových aglomeracích.

 

„Zamořením přírodní rezervace mohlo dojít ke spáchání trestných činů ohrožení životního prostředí ve smyslu paragrafu 181b nakládání s nebezpečnými odpady ve smyslu paragrafu 181e a obecného ohrožení podle paragrafu 180 trestního zákona. Pachateli hrozí podle zákona trest odnětí svobody až na tři roky, zákaz činnosti nebo peněžitý trest,“ konstatoval Mgr. Vítězslav Dohnal, právní expert EPS. Policie však i tento podnět odložila.