Projekt pro vyšší transparentnost

Případy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Spolana

Spolana je podnik chlorové chemie ležící na břehu Labe na okraji města Neratovice asi 20 km severozápadně od Prahy.

Úvod

Spolana je podnik chlorové chemie ležící na břehu Labe na okraji města Neratovice asi 20 km severozápadně od Prahy. V letech 1965-8 vyráběla Spolana herbicid 2,4,5 - T (butylester 2,4,5-trichlorfenoxyoctové kyseliny), který bývalý režim komunistického Československa prodával prostřednictvím obchodních firem i do zahraničí. Ve Vietnamu z něj pak americká armáda míchala přímo na leteckých základnách směs známou jako "Agent Orange" (směs butylesteru 2,4,5-trichlorfenoxyoctové kyseliny a butylesteru 2,4,-dichlorfenoxyoctové kyseliny).

 

Bývalé výrobní objekty jsou dodnes jedním z nejzamořenějších míst na světě a již koncem 60. let byly opuštěny a uzavřeny. Dodnes se v nich nacházejí zbytky zamořeného výrobního zařízení, surovin a polotovarů ze zrušené výroby. Vzhledem k obrovskému zamoření dioxiny nebylo možné budovy opravovat, a proto rychle chátraly.

 

V roce 2001 se česká pobočka organizace Greenpeace obrátila na vedení podniku i na veřejné instituce s žádostmi o podrobnější informace o rozsahu kontaminace a jejím zabezpečením před úniky do prostředí. Jak vedení Spolany, tak FNM ČR ale i okresní hygienik poskytnutí informací odmítli. Později se Greenpeace podařilo získat neoficiální cestou některé důležité dokumenty prokazující, že ohrožení okolí dioxiny bylo akutní a že navíc s časem vzrůstalo. Interní dokumenty Spolany potvrdily, že v jednom z objektů se zhroutila korozí narušená ocelová konstrukce části střechy a že železobetonová konstrukce zamořených objektů je narušena korozí do takové míry, že se ve zdi jednoho z nich objevily trhliny. Před veřejností bylo tajeno nejen to, že v budovách byly naměřeny obrovské koncentrace dioxinů, ale hlavně to, že zvýšené koncentrace byly naměřeny i v okolí kontaminovaných objektů.

Proto česká pobočka organizace Greenpeace v roce 2001 zahájila kampaň s cílem zabezpečit zamořené objekty před dalšími úniky toxických látek do okolí, před případnou povodní a dosáhnout sanace areálu za použití nespalovacích destrukčních technologií. V té době samozřejmě nikdo netušil, že v srpnu 2002 dojde k eskalaci problému v důsledku zatopení prakticky celého areálu Spolany rozsáhlou povodní.

 

Ve Spolaně vznikalo při výrobě 2,4,5-T obrovské množství dioxinů a podle dostupných informací dioxiny ve Spolaně masivně kontaminovaly celkem 3 objekty. První z nich (A 114) byl v roce 1998 částečně rozebrán a částečně zalit do betonového sarkofágu. Zbývající objekty (A 1030 a A 1420) leží v zátopové oblasti a už v případě 50-tileté vody hrozilo, že by z objektů mohly být vyplaveny dioxiny a dalších chlororganické kontaminanty. Podzemí vody jsou pod inkriminovanými objekty Spolany kromě dioxinů zamořeny i řadou dalších nebezpečných chemických látek: DDT, DDE, endrin, diendrin, lindan, benzen, 2,4 – D, 2,4,5 –T, heptachloru, chloroformu, hexachlorbenzen (HCB), hexachlorcyklohexan (HCH) atd.

 

Díky výše uvedeným okolnostem dnes patří kontaminace Spolany Neratovice a proces přípravy její sanace mezi patrně nejznámější v Česku. Povědomost o případu přesáhla hranice země a v důsledku chemických havárii během povodní doslova oblétla svět. Tato publikace si klade za cíl shrnout nejdůležitější fakta případu, aby z nich mohlo být vyvozeno ponaučení pro další případy sanací starých ekologikcýh zátěží. V době dokončování textu totiž vládou schválené smluvní garance týkající se starých ekologických zátěží přesahují 140 miliard korun.