Projekt pro vyšší transparentnost

Tiskové zprávy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Vysoké koncentrace rtuti u Spolany a Spolchemie

datum: 2003-10-02, kategorie: Spolchemie

Organizace Greenpeace dnes předala České inspekci životního prostředí a Povodí Labe výsledky analýz sedimentů odebraných během Labe Tour 2003. Vysoké koncentrace toxické rtuti nalezli aktivisté Greenpeace zejména v blízkosti chemických závodů Spolana Neratovice a Spolchemie Ústí nad Labem. V jednom případě vzorek sedimentu od Spolany dokonce asi 2000krát přesahoval hodnotu považovanou v životním prostředí za běžnou (1).

„Ze série odběrů vzorků mezi Pardubicemi a Ústím jednoznačně vyplývá, že okolí velkých chemiček zůstává stále silně znečištěné rtutí. Překvapivé byly zejména výsledky analýz sedimentů u Spolany, kde jsme v jednom vzorku nalezli více než 2 gramy rtuti na kilogram. Přestože loňské povodně podstatnou část sedimentů spláchly, v okolí chemiček se stále ještě nachází doslova Augiášův chlév,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta, expert Greenpeace pro toxické látky.

Analýza sedimentů odebraných u Spolany prokázala značné rozdíly v množství rtuti, které obsahovaly jednotlivé vzorky na různých místech. Greenpeace proto provedlo v září další sérií odběrů. Zjištěné hodnoty nasvědčují skutečnosti, že povodeň sice přinesla méně kontaminovaný sediment z Labe nad Spolanou, ale kromě toho se zde patrně nachází i rtuť pocházející ze Spolany. Není však jasné, zda se do řeky dostala právě během povodní. Vysoké koncentrace rtuti v sedimentech nicméně odpovídají hodnotám, které Greenpeace nalezlo v zemině na kontaminovaných pozemcích Spolany v roce 2002 (2).

„Spolana bohužel plánuje pouze částečnou sanaci znečištění, přestože široké území mezi zchátralou budovou amalgamové elektrolýzy a břehem Labe obsahuje až stotisíckrát více rtuti než je běžné v nezamořených oblastech,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta (3).

„Zamoření Bíliny rtutí související s výrobou Spolchemie je dobře zdokumentováno i v přechozích letech. Ani loňská povodeň patrně situaci příliš nezměnila. Odpovědné orgány by tedy měly přikročit k dekontaminaci, která by řece Bílíně napomohla vrátit život poté, co Spolchemie konečně zastavila vypouštění jedů do řeky,“ uvedl Šuta.

Rtuť je vysoce toxická látka pro vodní organismy, která může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí (4). Její koncentrace v sedimentech v okolí Spolany a Spolchemie v řadě případů vysoce přesahují běžné hodnoty a mohou představovat ohrožení životního prostředí. Některé dokonce výrazně překračují limit ministerstva životního prostředí pro dekontaminaci zamořených území.

Aktivisté Greenpeace pluli v době od 13. do 20. srpna na třech motorových člunech z Pardubic až do Ústí nad Labem a odebírali po cestě vzorky vody a sedimentů z Labe. Cílem této plavby s názvem „Labe Tour 2003 – rok poté“ bylo zjistit, zda se kvalita vody v Labi zlepšuje a zároveň upozornit na nebezpečí velkých chemiček umístěných u řeky, které se při povodních, jaké postihly Českou republiku loni v létě, mohou stát příčinou vážné havárie.

Poznámky pro editory:

(1) Ukazatele pro hodnocení znečištění povrchových vod a sedimentů dle České inspekce životního prostředí, více viz: http://www.cizp.cz/spolana/ukazateletab.htm

(2) Příčinou zamoření Spolany rtutí je minulá i současná elektrolytická výroba jedovatého chlóru. Expertní studie zpracovaná pro Spolanu uvádí kontaminaci více 250 tunami rtuti, která představuje vážné ohrožení ekosystému Labe a lidského zdraví. Rtuť kontaminovala několik výrobních objektů a tisíce kubíků zeminy na břehu Labe. Nejvyšší naměřená koncentrace rtuti ve vzorcích zeminy ze Spolany byla 37 gramů rtuti v kilogramu zeminy. Opakovaně byly znamenány koncentrace v rozsahu 1,5 až 3,6 g/kg vzorku.
Více tisková zpráva Greenpeace z 16. července 2002 Greenpeace prokázalo obrovské zamoření Spolany rtutí, http://www.greenpeace.cz/release/02/020716.htm

(3) Více informací tisková zpráva Greenpeace a Arniky z 18. července 2002: Spolana musí zabezpečit a dekontaminovat celou zamořenou oblast: http://www.greenpeace.cz/release/02/020718.htm

(4) MŽP ČR: Programy na snížení znečišťování povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, více viz:
http://www.env.cz/www/zamest.nsf/defc72941c223d62c12564b30064fdcc/3b18484bdfea03e9c1256d8100205f67?OpenDocument

zpět