Projekt pro vyšší transparentnost

Tiskové zprávy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Měření Arniky odhalilo, že ze Spolchemie nekontrolovaně uniká rtuť

datum: 2006-07-27, kategorie: Spolchemie, více...

ÚSTÍ NAD LABEM – Z areálu úsecké Spolchemie nekontrolovaně unikají emise rtuti a nikdo systematicky nemapuje kudy. Lidé, kteří procházejí kolem továrny, jsou tak vystaveni působení této toxické látky, aniž by o tom věděli. Vyplývá to z výsledků měření, které Arnika provedla uvnitř i vně areálu Spolchemie ve dnech 23. a 26. června pomocí automatického analyzátoru rtuti (Lumex RA-915+), jenž pracuje na bázi atomové absorbční spektrofotometrie. Nejvyšší koncentrace rtuti v ovzduší byly naměřeny v ulici Solvayova - 412 ng/m3. Tato hodnota přesahuje o 112 ng/ m3 limit, který je platný v USA. V České republice však existuje pouze limit pro roční průměr koncentrací rtuti ve venkovním ovzduší. "Ovšem i limit stanovený v USA považují odborníci z National Resource Defense Council za příliš benevolentní," řekla Mgr. Hana Kuncová.

Lídři většiny stran nebyli schopni odpovědět, jak řešit ekologické problémy Spolchemie

datum: 2006-05-30, kategorie: Spolchemie, více...

Sdružení Arnika oslovilo (1) lídry sedmi politických stran (2) v Ústeckém kraji s konkrétními otázkami týkajícími se vlivu Spolchemie na životní prostředí. Kandidáti jednotlivých stran do Parlamentu měli odpovědět, jak by zabránili současným velkým únikům rtuti z chemické továrny, co by udělali se starými ekologickými zátěžemi a jaký je jejich postoj k Evropské chemické politice (REACH) (3). Během desetidenního termínu nabídli konkrétní řešení pouze Nezávislí demokraté a Strana zelených. Ostatní kandidáti odpovídali v obecné rovině politických proklamací. Lídři největších stran ODS a ČSSD se k daným otázkám nevyjádřili vůbec.

Spolchemie: Nebezpečná rtuť kam se podíváte

datum: 2005-08-22, kategorie: Spolchemie, více...

Tisková zpráva Přítel přírody - Spolchemie používala a nadále používá rtuť zejména k elektrolytické výrobě chlóru, kde obrovské množství tekuté rtuti slouží jako záporná elektroda. Lokalita “starého” provozu elektrolýzy je dnes zamořena více než 350 tunami rtuti a ve stávající elektrolýze Spolchemie používá dalších 210 tun rtuti. Zemina je ve Spolchemi promořena rtutí nejen na povrchu, ale až několik desítek metrů pod zem! Nejvyšší koncentrace rtuti, která byla ve Spolchemii naměřena, dosáhla neuvěřitelných 386 gramů rtuti v kilogramu zeminy a byla zaznamenána pod současným provozem elektrolýzy[i].

Greenpeace varuje před rtutí a dioxiny ve Spolchemii a žádá posoudit vliv sanací na životní prostředí

datum: 2004-10-14, kategorie: Spolchemie, více...

Ekologická organizace Greenpeace žádá zpracování dokumentace zdravotních a ekologických dopadů plánované sanace zamoření Spolchemie a její projednání s veřejností. Areál chemičky je kontaminován více než 350 tunami rtuti, které zamořily půdu během výroby chlóru tzv. amalgamovou elektrolýzou s grafitovými elektrodami. [1] Právě tato technologie je podle zkušeností ze zahraničí i ze Spolany Neratovice významným zdrojem dioxinů. Greenpeace se proto s požadavkem posouzení vlivů plánované sanace na zdraví lidí a životní prostředí obrátilo na primátora Ústí nad Labem Petra Gandaloviče a ministra životního prostředí Libora Ambrozka.

Vysoké koncentrace rtuti u Spolany a Spolchemie

datum: 2003-10-02, kategorie: Spolchemie, více...

Organizace Greenpeace dnes předala České inspekci životního prostředí a Povodí Labe výsledky analýz sedimentů odebraných během Labe Tour 2003. Vysoké koncentrace toxické rtuti nalezli aktivisté Greenpeace zejména v blízkosti chemických závodů Spolana Neratovice a Spolchemie Ústí nad Labem. V jednom případě vzorek sedimentu od Spolany dokonce asi 2000krát přesahoval hodnotu považovanou v životním prostředí za běžnou (1).