Projekt pro vyšší transparentnost

Tiskové zprávy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Soudní spor Pavla Švarce proti Dětem Země Brno pokračuje

datum: 2005-09-27, kategorie: Spolana

Soud sice konečně vyslechl svědky, ale závěr líčení je v nedohlednu Na Krajském soudě v Brně proběhlo v pondělí 26. září 2005 již třetí jednání o žalobě generálního ředitele a předsedy představenstva firmy Čepro, a. s. a Ropáka roku 2002 Pavla Švarce ve věci ochrany osobnosti proti sdružení Děti Země Brno. Na základě jejich odvolání totiž Vrchní soud v Olomouci v květnu zrušil rozsudek krajského soudu, který přikázal, aby se Děti Země Brno Švarcovi veřejně omluvily za jeden z důvodu jeho nominace do ankety Ropák roku o tom, že se osobně angažoval na přidělení několikamiliardové zakázky na sanaci Spolany, a. s. bez výběrového řízení. Soud probíhá od srpna 2003.

„Soudce musel konečně vyslechnout naše svědky, neboť mu to přikázal Vrchní soud. Marně jsme o to totiž opakovaně žádali,“ prohlásil Miroslav Patrik z Dětí Země Brno, který anketu Ropák roku vyhlašuje.

Mezi svědky byli bývalá náměstkyně ministra životního prostředí Eva Tylová a odborný konzultant pro toxické látky Miroslav Šuta, který se dlouhodobě zabývá sanací Spolany, a. s. Neratovice. Pavel Švarc se jednání nezúčastnil, zastoupil ho jeho advokát Stanislav Devátý.

„Z celého máme stále silnější pocit, že Švarce hlavně rozzlobilo to, že se stal v dubnu 2003 Ropákem roku 2002, než inkriminovaný výrok o jeho angažovanosti ve prospěch použití jedné metody sanace dioxiny napadených budov ve Spolaně, a. s. bez výběrového řízení, neboť tento výrok byl v podobném znění zveřejněn již na konci roku 2002, avšak bez odezvy,“ myslí si Patrik, který bude ve vyhlašování titulu Ropák roku pokračovat.

Kontakt na právního zástupce Dětí Země Brno = Mgr. František Korbel – mobil 608 527 166
Kontakt na právního zástupce Pavla Švarce = JUDr. Stanislav Devátý – telefon 224 918 490-1

Býv. generální ředitel a býv. předseda představenstva Unipetrolu, a. s. a býv. předseda představenstva Spolany, a. s. Pavel Švarc se stal Ropákem 2002 z těchto osmi důvodů:
1) za hlavní zodpovědnost při únicích toxických látek ze Spolany při srpnových povodních i mimo ně,
2) za nedostatečné protipovodňové zabezpečení objektů a pozemků zamořených rtutí a dioxiny ve Spolaně,
3) za systematické odmítání převzetí odpovědnosti za vzniklé škody a za neochotu odškodnit občany postižené úniky chlóru, dioxinů a dalších toxických látek ze Spolany během povodní,
4) za neposkytování informací souvisejících s kontaminací Spolany a jejího okolí veřejnosti, respektive za pozdní a neúplné informování o únicích chemických látek v průběhu opakovaných chlorových havárií a v době po zaplavení Spolany srpnovou povodní,
5) za bagatelizování zdravotních a ekologických rizik vyvolávaných starými ekologickými zátěžemi (nebyly dosud ani dostatečně zmapovány), průmyslovými haváriemi a povodněmi ve Spolaně,
6) za hlavní zodpovědnost a osobní angažovanost při urychleném spouštění nejnebezpečnějších technologií chlorové chemie (po odstávce způsobené výbuchem a povodněmi) bez dokončené bezpečnostní zprávy Spolany a jejího projednání s veřejností,
7) za ignorování výzev ke zjištění znečištění Spolany toxickými látkami, jako jsou polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany či polychlorované bifenyly, přičemž donedávna odmítal i souvislost znečištění těmito látkami s výrobou chloru, a tedy i PVC,
8) za osobní angažovanost na přidělení několikamiliardové veřejné zakázky na sanaci Spolany bez výběrového řízení, což nyní šetří policie a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

zpět