Projekt pro vyšší transparentnost

Tiskové zprávy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Poslední jednání o sporu Pavla Švarce s Dětmi Země Brno - Konečný rozsudek bude vydán v pondělí 21. listopadu ve 12.30 hodin

datum: 2005-11-15, kategorie: Spolana

Poslední, čtvrté, soudní jednání proběhla včera na Krajském soudě v Brně o žalobě generálního ředitele a předsedy představenstva firmy Čepro, a. s. a Ropáka roku 2002 Pavla Švarce na ochranu osobnosti proti Dětem Země Brno. Švarc požaduje omluvu a z internetových stránek www.detizeme.cz/ropak vyškrtnutí jednoho z důvodu jeho nominace na ropáka o tom, že se osobně angažoval na přidělení několikamiliardové zakázky na sanaci Spolany, a. s. bez výběrového řízení a že tento proces šetřila policie a Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Soud probíhá již dva roky, rozsudek bude vydán příští pondělí.

„Na jednání jsme předložili další důkazy o tom, že o proces schvalování sanace dioxiny napadených budov ve Spolaně, a. s. se zajímala jak policie, tak i ÚOHS, a že se Švarc v červnu 2002 osobně angažoval za sanaci s použitím technologie, která neumožnila výběrové řízení,“ vysvětlil Miroslav Patrik z Dětí Země Brno.

Soud také vyslechl svědkyni Dětí Země Brno bývalou náměstkyni ministra životního prostředí Evu Tylovou, která popsala jeho angažovanost v červnu 2002 ve prospěch metody sanace, na níž v té době měla v ČR licenci jen firma Sita Bohemia, a. s, takže výběrové řízení nebylo Fondem národního majetku vyhlášeno. Výslech mimořádně přítomného Pavla Švarce soud naopak nepovažoval za nutné provést.

Na závěr jednání právník Švarce Stanislav Devátý ve své řeči uvedl, že podaná žaloba je oprávněná, neboť nebyly předloženy žádné důkazy o opaku. Naproti tomu právní zástupce Dětí Země Brno František Korbel prohlásil, že napadený osmý důvod nominace Švarce na ropáka byl předloženými důkazy a svědkyní doložen.

Kontakt na právního zástupce Dětí Země Brno = Mgr. František Korbel – mobil 608 527 166

Kontakt na právního zástupce Pavla Švarce = JUDr. Stanislav Devátý – telefon 224 918 490-1

Bývalý generální ředitel a bývalý předseda představenstva Unipetrolu, a. s. a bývalý předseda představenstva Spolany, a. s. Pavel Švarc se stal Ropákem 2002 z těchto osmi důvodů:

1)   za hlavní zodpovědnost při únicích toxických látek ze Spolany při srpnových povodních i mimo ně,

2)   za nedostatečné protipovodňové zabezpečení objektů a pozemků zamořených rtutí a dioxiny ve Spolaně,

3)   za systematické odmítání převzetí odpovědnosti za vzniklé škody a za neochotu odškodnit občany postižené úniky chlóru, dioxinů a dalších toxických látek ze Spolany během povodní,

4)   za neposkytování informací souvisejících s kontaminací Spolany a jejího okolí veřejnosti, respektive za pozdní a neúplné informování o únicích chemických látek v průběhu opakovaných chlorových havárií a v době po zaplavení Spolany srpnovou povodní,

5)   za bagatelizování zdravotních a ekologických rizik vyvolávaných starými ekologickými zátěžemi (nebyly dosud ani dostatečně zmapovány), průmyslovými haváriemi a povodněmi ve Spolaně,

6)   za hlavní zodpovědnost a osobní angažovanost při urychleném spouštění nejnebezpečnějších technologií chlorové chemie (po odstávce způsobené výbuchem a povodněmi) bez dokončené bezpečnostní zprávy Spolany a jejího projednání s veřejností,

7)   za ignorování výzev ke zjištění znečištění Spolany toxickými látkami, jako jsou polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany či polychlorované bifenyly, přičemž donedávna odmítal i souvislost znečištění těmito látkami s výrobou chloru, a tedy i PVC,

8)   za osobní angažovanost na přidělení několikamiliardové veřejné zakázky na sanaci Spolany bez výběrového řízení, což nyní šetří policie a Úřad pro ochranu hospodářské

 

zpět