Projekt pro vyšší transparentnost

Tiskové zprávy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Spor o ochranu osobnosti za Ropáka 2002 pokračuje - Děti Země Brno se zatím Pavlu Švarcovi nemusí omlouvat

datum: 2005-08-11, kategorie: Spolana

Vrchní soud v Olomouci zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, který Dětem Země Brno uložil zveřejnit omluvu generálnímu řediteli a předsedovi představenstva Unipetrolu, a. s. a předsedovi představenstva Spolany, a. s. Pavlu Švarcovi. Brněnský soud v únoru 2004 totiž rozhodl, že Švarcova důstojnost a čest byly v rámci ankety Ropák 2002 poškozeny jedním z odůvodnění jeho nominace, která se týkala jeho angažovanosti na přidělení několikamiliardové zakázky na sanaci Spolany bez výběrového řízení. Soudní spor probíhá od srpna 2003, další jednání u soudu v Brně je naplánováno na konec září.

„Jsme samozřejmě potěšeni, protože Vrchní soud uznal, že nebyli vyslechnuti naši svědci a že sporný výrok je nutné brát jako hodnotící kritiku a ne jako skutkové tvrzení,“ uvedl Miroslav Patrik z Dětí Země Brno, který anketu Ropák roku vyhlašuje.

 

Navržení svědci Dětí Země Brno tak budou moci konečně doložit, že se Švarc při řešení sanace budov napadených dioxiny ve Spolaně angažoval ve prospěch jedné technologie, na kterou měla v ČR tehdy licenci jen jedna firma, takže výběrové řízení nebylo nutné vyhlašovat.

 

„Sanace těchto dioxinových budov právě ve Spolaně probíhá a je určitě škoda, že nevíme, zda zvolená technologie BCD bez výběrového řízení je skutečně ta nejvhodnější,“ uvedl dále Patrik. Bez ohledu na výsledek tohoto soudního sporu bylo podle Dětí Země Brno zvolení Pavla Švarce Ropákem 2002 oprávněné.

 

Kontakt na právního zástupce Dětí Země Brno = Mgr. František Korbel – mobil 608 527 166

Kontakt na právního zástupce Pavla Švarce = JUDr. Stanislav Devátý – telefon 224 918 490-1

 

Generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu, a. s. a předseda představenstva Spolany, a. s. Pavel Švarc se stal Ropákem 2002 z těchto osmi důvodů:

1)      za hlavní zodpovědnost při únicích toxických látek ze Spolany při srpnových povodních i mimo ně,

2)      za nedostatečné protipovodňové zabezpečení objektů a pozemků zamořených rtutí a dioxiny ve Spolaně,

3)      za systematické odmítání převzetí odpovědnosti za vzniklé škody a za neochotu odškodnit občany postižené úniky chlóru, dioxinů a dalších toxických látek ze Spolany během povodní,

4)      za neposkytování informací souvisejících s kontaminací Spolany a jejího okolí veřejnosti, respektive za pozdní a neúplné informování o únicích chemických látek v průběhu opakovaných chlorových havárií a v době po zaplavení Spolany srpnovou povodní,

5)      za bagatelizování zdravotních a ekologických rizik vyvolávaných starými ekologickými zátěžemi (nebyly dosud ani dostatečně zmapovány), průmyslovými haváriemi a povodněmi ve Spolaně,

6)      za hlavní zodpovědnost a osobní angažovanost při urychleném spouštění nejnebezpečnějších technologií chlorové chemie (po odstávce způsobené výbuchem a povodněmi) bez dokončené bezpečnostní zprávy Spolany a jejího projednání s veřejností,

7)      za ignorování výzev ke zjištění znečištění Spolany toxickými látkami, jako jsou polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany či polychlorované bifenyly, přičemž donedávna odmítal i souvislost znečištění těmito látkami s výrobou chloru, a tedy i PVC,

8)      za osobní angažovanost na přidělení několikamiliardové veřejné zakázky na sanaci Spolany bez výběrového řízení, což nyní šetří policie a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

 

zpět