Projekt pro vyšší transparentnost

Tiskové zprávy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Děti Země se zatím Pavlu Švarcovi neomlouvají - Protože jsme se odvolali k Vrchnímu soudu, vysvětluje Miroslav Patrik

datum: 2004-06-24, kategorie: Spolana

Rozhodnutí Krajského soudu v Brně, aby se Děti Země Brno v tisku a na svých internetových stránkách www.detizeme.cz veřejně omluvily Pavlu Švarcovi za poškození jeho cti a důstojnosti v souvislosti s jeho nominací do ankety Ropák 2002, se zatím nekoná. Sdružení totiž proti němu podalo odvolání k Vrchnímu soudu do Olomouce. Podle něho nebyli především vyslechnuti svědci, kteří dosvědčí pravdivost sporného výroku nominace Švarce na ropáka. Dále soud také neposoudil všechny souvislosti jeho úlohy během přípravného procesu na sanaci dioxiny napadených budov ve Spolaně, zejména při výběru technologie.

„Jednak máme svědky, že se Pavel Švarc angažoval ve věci sanace Spolany ve prospěch jedné technologie, takže výběrové řízení nebylo nutné vyhlašovat, a jednak si myslíme, že kritika takové angažovanosti je projevem svobody projevu a práva na informace,“ doplňuje Miroslav Patrik z Dětí Země Brno.

 

Advokát Dětí Země František Korbel využil v odvolání i odkaz na rozhodnutí Ústavního soudu z roku 1999, neboť krajský soud se snažil sporný výrok hodnotit izolovaně a jako ryze odborný text. Podle tohoto rozhodnutí je totiž nutno respektovat určitá specifika běžného informování nejširší veřejnosti, které musí přistupovat k určitým zjednodušením, a nelze bez dalšího tvrdit, že každé zjednodušení či zkreslení musí nutně vést k zásahu do osobnostních práv.

 

O omluvě generálnímu řediteli a předsedovi představenstva Unipetrolu, a. s. a předsedovi představenstva Spolany, a. s. Pavlu Švarcovi bylo rozhodnuto již v únoru. Podle soudu jeden výrok z jeho nominace na ropáka o jeho osobní angažovanosti na přidělení několikamiliardové zakázky na sanaci Spolany bez výběrového řízení, což měla šetřit policie a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, poškodilo jeho čest a důstojnost.

 

Bez ohledu na výsledek tohoto soudního sporu na ochranu osobnosti bylo podle Dětí Země zvolení Pavla Švarce Ropákem 2002 oprávněné, ať je počet odůvodnění jeho nominace jakýkoliv - osm nebo sedm.

zpět