Projekt pro vyšší transparentnost

Tiskové zprávy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Druhé soudní jednání o žalobě Pavla Švarce na Děti Země - V pátek bude soud opět řešit žalobu šéfa představenstva Spolany

datum: 2004-02-05, kategorie: Spolana

Soudce Krajského soudu v Brně Milan Páleníček svolal na pátek 6. února od 13 hodin druhé jednání ve věci žaloby Pavla Švarce, který dostal za rok 2002 titul Ropák roku, na ekologické sdružení Děti Země Brno. Předmětem sporu je odmítání jednoho z osmi důvodu jeho nominace do této ankety, že se v případě řešení sanace dioxiny napadených budov ve Spolaně osobně angažoval na přidělení této zakázky bez výběrového řízení. Děti Země argumentují, že mají k dispozici svědky, kteří soudu doloží, že Pavel Švarc prosazoval sanační metodu BCD, na níž má u nás licenci jen jedna firma, takže FNM nakonec výběrové řízení nemusel vyhlašovat. Soud však dosud tyto svědky nepozval.

„Těžko odhadnout, o čem se bude v pátek jednat, protože vše podstatné jsme soudu již podrobně napsali a také sdělili na prvním jednání na konci listopadu. Naše argumenty mohou potvrdit navrhovaní dva svědci, ale o ty soudce neprojevil zájem,“ upřesnil současný stav Miroslav Patrik z Dětí Země Brno.

 

Pavel Švarc považuje obsah jednoho z důvodu své nominace na ropáka o své osobní angažovanosti (1) za nepravdivý, navíc se toto tvrzení mělo dotknout jeho důstojnosti a ohrozit jeho vážnost. Proto po Dětech Země žádá veřejnou omluvu a stažení inkriminovaného tvrzení z internetové stránky www.detizeme.cz/ropak.

 

Soudce si také vyžádal stanovisko Fondu národního majetku. Ten mj. uvedl, že výběrové řízení na sanaci Spolany nevyhlásil, neboť vyzval jen jednoho uchazeče, aby mu předložil svou nabídku, neboť je jediným majitelem licence na vybranou dekontaminační technologii BCD. Dále uvedl, že o ovlivňování postupu FNM ze strany Švarce mu není nic známo.

 

„Je tedy zřejmé, že úvaha o tom, že by Děti Země Brno tvrdily, že Pavel Švarc nějak ovlivňoval postup FNM, se ukázala lichá. Na druhé straně ale existují svědci, že Švarc na sanaci Spolany prosazoval technologii BCD, takže výběrové řízení nebylo nutné,“ vysvětlil dále Patrik, co je podstatou tvrzení, které se Švarcovi nelíbí.

 

„Žalobu pana Švarce vnímám jako pokus odvrátit pozornost od vážných ekologických a ekonomických problémů Spolany. Firma jde od jednoho skandálu k druhému, takže se stala symbolem neodpovědného chování chemického průmyslu u nás i v zahraničí. Škoda, že pan Švarc raději nevěnuje stejné množství času a energie na vyčištění zamořeného okolí Spolany a odškodnění majitelů kontaminovaných pozemků,“ uvedl k tomu odborný konzultant Greenpeace pro oblast toxických látek MUDr. Miroslav Šuta.

 

Poznámka pro editory:

 

(1) Právní zástupce Pavla Švarce advokát JUDr. Stanislav Devátý, Dr. podal dne 14. srpna 2003 žalobu, kterou od Dětí Země Brno žádá veřejnou omluvu za údajně nepravdivé tvrzení o tom, že se Švarc stal Ropákem 2002 mj. „za osobní angažovanost na přidělení několikamiliardové veřejné zakázky na sanaci Spolany bez výběrového řízení, což nyní šetří policie a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže“.

Příloha k tiskové zprávě Dětí Země ze dne 5. 2. 2004:

Generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu, a. s. Praha a předseda představenstva Spolany, a. s. Neratovice Ing. Pavel Švarc se stal Ropákem 2002 z těchto osmi důvodů:

 

1)   za hlavní zodpovědnost při únicích toxických látek ze Spolany při srpnových povodních i mimo ně,

2)   za nedostatečné protipovodňové zabezpečení objektů a pozemků zamořených rtutí a dioxiny ve Spolaně,

3)   za systematické odmítání převzetí odpovědnosti za vzniklé škody a za neochotu odškodnit občany postižené úniky chlóru, dioxinů a dalších toxických látek ze Spolany během povodní,

4)   za neposkytování informací souvisejících s kontaminací Spolany a jejího okolí veřejnosti, respektive za pozdní a neúplné informování o únicích chemických látek v průběhu opakovaných chlorových havárií a v době po zaplavení Spolany srpnovou povodní,

5)   za bagatelizování zdravotních a ekologických rizik vyvolávaných starými ekologickými zátěžemi (nebyly dosud ani dostatečně zmapovány), průmyslovými haváriemi a povodněmi ve Spolaně,

6)   za hlavní zodpovědnost a osobní angažovanost při urychleném spouštění nejnebezpečnějších technologií chlorové chemie (po odstávce způsobené výbuchem a povodněmi) bez dokončené bezpečnostní zprávy Spolany a jejího projednání s veřejností,

7)   za ignorování výzev ke zjištění znečištění Spolany toxickými látkami, jako jsou polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany či polychlorované bifenyly, přičemž donedávna odmítal i souvislost znečištění těmito látkami s výrobou chloru, a tedy i PVC,

8)   za osobní angažovanost na přidělení několikamiliardové veřejné zakázky na sanaci Spolany bez výběrového řízení, což nyní šetří policie a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

zpět