Projekt pro vyšší transparentnost

Tiskové zprávy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Děti Země se mají podle soudu omluvit Pavlu Švarcovi - Titul Ropák roku 2002 za ničitele přírody mu zůstává

datum: 2004-02-06, kategorie: Spolana

Na dnešním soudním jednání u Krajského soudu v Brně bylo rozhodnuto, že Děti Země Brno se mají veřejně omluvit generálnímu řediteli a předsedovi představenstva Unipetrolu, a. s. a předsedovi představenstva Spolany, a. s. Pavlu Švarcovi. Podle jeho názoru jedno odůvodnění (1) z osmi jeho nominace do antiekologické ankety poškodilo jeho čest a důstojnost. Soud se k tomuto výkladu nakonec přiklonil, když výrok o jeho osobní angažovanosti na přidělení několikamiliardové zakázky na sanaci Spolany bez výběrového řízení prohlásil za nepravdivý. Děti Země při své obhajobě uvedly, že tento výrok znamená především prosazování sanační metody BCD, na níž má v ČR licenci jen jedna firma, takže výběrové řízení nebylo nutné vyhlašovat. Navíc na to mají svědky, které však soudce nepřizval svědčit.

„Především nás překvapilo, že i přes opakovaná naléhání soud nevyslechl naše svědky, kteří by popsali, jakým způsobem se Pavel Švarc angažoval při řešení sanace Spolany během oponentního řízení o analýze rizik dioxiny kontaminovaných budov v červnu roku 2002 v Neratovicích,“ uvedl Miroslav Patrik z Dětí Země Brno.

 

Ty také očekávaly, že soud se bude zabývat dalšími logickými souvislostmi a ne úzkým pojetím jeho textu. Jeho rozhodnutí totiž vlastně čtenářům říká, jaký je jeho jediný a správný výklad a že jiný je nezákonný.

 

Podle Dětí Země tu ale stále chybí veřejná diskuse o všech podstatných rozhodnutích a jednáních, které nakonec vedly k tomu, že Fond národního majetku výběrové řízení na několikamiliardovou státní zakázku nemusel vyhlašovat. Nakonec totiž na provedení sanace vyzval jen jedinou firmu s potřebnou licencí u nás na vybranou metodu BCD. Nebylo by levnější a spravedlivější, kdyby se výběrové řízení vyhlásilo? A proč fond odmítá poskytnout dle zákona o svobodném přístupu k informacím o tomto procesu věci informace?

 

„Pro nás je samozřejmě důležitější, že zvolení Pavla Švarce Ropákem roku 2002 bylo správné, ať je počet odůvodnění jeho nominace jakýkoliv,“ prohlásil dále Patrik, který tuto antiekologickou anketu letos vyhlašuje již po dvanácté. Její výsledky budou zveřejněny na konci dubna v divadle Husa na provázku.

 

Generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu, a. s. a předseda představenstva Spolany, a. s. Pavel Švarc se stal Ropákem 2002 z těchto osmi důvodů:

1)    za hlavní zodpovědnost při únicích toxických látek ze Spolany při srpnových povodních i mimo ně,

2)    za nedostatečné protipovodňové zabezpečení objektů a pozemků zamořených rtutí a dioxiny ve Spolaně,

3)    za systematické odmítání převzetí odpovědnosti za vzniklé škody a za neochotu odškodnit občany postižené úniky chlóru, dioxinů a dalších toxických látek ze Spolany během povodní,

4)    za neposkytování informací souvisejících s kontaminací Spolany a jejího okolí veřejnosti, respektive za pozdní a neúplné informování o únicích chemických látek v průběhu opakovaných chlorových havárií a v době po zaplavení Spolany srpnovou povodní,

5)    za bagatelizování zdravotních a ekologických rizik vyvolávaných starými ekologickými zátěžemi (nebyly dosud ani dostatečně zmapovány), průmyslovými haváriemi a povodněmi ve Spolaně,

6)    za hlavní zodpovědnost a osobní angažovanost při urychleném spouštění nejnebezpečnějších technologií chlorové chemie (po odstávce způsobené výbuchem a povodněmi) bez dokončené bezpečnostní zprávy Spolany a jejího projednání s veřejností,

7)    za ignorování výzev ke zjištění znečištění Spolany toxickými látkami, jako jsou polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany či polychlorované bifenyly, přičemž donedávna odmítal i souvislost znečištění těmito látkami s výrobou chloru, a tedy i PVC,

8)    za osobní angažovanost na přidělení několikamiliardové veřejné zakázky na sanaci Spolany bez výběrového řízení, což nyní šetří policie a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

zpět