Projekt pro vyšší transparentnost

Tiskové zprávy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

TZ o ukončení kontrolní akce č. 05/11 ("Finanční prostředky poskytnuté z FNM ČR k odstranění starých ekologických zátěží")

datum: 2006-01-30, kategorie: Ostatní

Cílem kontrolní akce „Finanční prostředky poskytnuté z Fondu národního majetku České republiky k odstranění starých ekologických zátěží“ bylo prověřit hospodaření s finančními prostředky na přípravu a realizaci projektů vyplývajících z ekologických závazků státu. Kontrolováno bylo období 2001-2005. Kontrolní akci řídil člen NKÚ Mgr. Ing. Jiří Kalivoda.

NKÚ kontroloval tuto problematiku již potřetí, kontrolní akce navazovala na kontroly 00/05 a 97/21. Vláda ČR v souvislosti s privatizací již od roku 1991 začala garantovat nabyvatelům úhradu nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků, přičemž maximální výše této garance byla vztažena k hodnotě privatizovaného podniku, nikoli ke známým nebo předpokládaným ekologickým závazkům. Záměr upřesnit garance na úroveň schváleného projektu sanačních prací není naplňován ani po přijetí „Zásad vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací“ tak, jak je upraven usnesením vlády z roku 2001. Přitom výše smluvních garancí v aktuálních ekologických smlouvách dosahuje minimálně 155,5 mld. Kč a výše vládních příslibů na revitalizaci krajiny po těžbě dalších 36,2 mld.*

Z kontrolních zjištění vyplývá, že FNM v roce 1997 avizoval skutečné čerpání finančních prostředků ve výši 25 % součtu poskytnutých garancí, poté odhad zvýšil na 40 % a nyní již v některých případech čerpání dosahuje 100 % garance bez stanovení jasně definovaných a kontrolovatelných pravidel. Do doby ukončení kontroly nebyl k dispozici žádný seriózní podklad pro výpočet nebo alespoň odhad, o kolik bude v rámci sanace starých ekologických zátěží čerpáno méně, než jsou poskytnuté smluvní garance související s privatizací. Po odečtení již vyčerpaných prostředků na revitalizaci krajiny a aktuální ekologické smlouvy zůstává státu břemeno více než 167 miliard Kč garancí v aktuálních ekologických smlouvách se soukromými subjekty a příslibech vlády regionům postiženým následky těžby.

zpět