Projekt pro vyšší transparentnost

Tiskové zprávy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Začíná čištění zamořené strouhy u Spolany! Greenpeace žádá vyčistit i zamořené břehy

datum: 2004-10-19, kategorie: Spolana

Ekologická organizace Greenpeace vítá, že dnes začíná čištění Libišské strouhy, kterou zamořila neratovická chemička Spolana jedovatými dioxiny a dalšími nebezpečnými chemikáliemi. Zároveň však upozorňuje, že pouhé vybagrování zamořeného dna strouhy nestačí, neboť kontaminované jsou i sedimenty na březích. Greenpeace dnes proto vyzvalo ředitele Spolany Miroslava Kulihu, ministra životního prostředí Libora Ambrozka a středočeského hejtmana Petra Bendla, aby se zasadili o následné vyčištění okolí strouhy v Libiši.

„Máme upřímnou radost, že se naplní jeden z důležitých cílů Greenpeace a Libišská strouha bude konečně vyčištěna. Aby lidé v Libiši mohli klidněji spát, musí být ale vyčištěna celá lokalita, tedy i zamořené břehy. Jinak hrozí, že příští velká voda vyplaví zamořené sedimenty z břehu na okolní louky a do Libiše. A k tomu může dojít třeba už na jaře,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace pro toxické látky, a dodal: „Zklamal nás neodpovědný postoj Spolany, která se postavila proti úplnému vyčištění. A nepochopitelné je, že starostka Libiše paní Hudcová se přidala na stranu chemičky, přestože v zájmů místních lidí je vyčistit strouhu pořádně včetně sedimentů.“

Podle údajů ministerstva životního prostředí přesahují koncentrace dioxinů v Libišské strouze více než stonásobně běžné hodnoty. [1] Greenpeace proto v květnu 2003 zamořenou oblast označilo varovnými tabulemi. [2] V říjnu pak aktivisté Greenpeace z 20 zemí světa ve speciálních ochranných oblecích symbolicky vyčistili kousek strouhy a kontaminované bahno v zabezpečených kontejnerech dopravili přímo do vstupní haly Spolany. [3]

Velkým množstvím nejrůznějších jedů je zamořen zejména areál Spolany, ale jejich podstatně zvýšené koncentrace byly nalezeny i v půdě okolních pozemků. [1] Greenpeace prokázalo laboratorními analýzami mnohonásobně vyšší koncentrace dioxinů a PCB v kachním mase a slepičím vejci z Libiše. Státní veterinární správa nalezla v rybách a vejcích z Mlékojed a Libiše tak vysoké hladiny toxických látek, že potraviny prohlásila za nepoživatelné. [4] Státní zdravotní ústav navíc v krvi lidí žijících u Spolany prokázal dvojnásobnou koncentraci dioxinových látek v porovnání s obyvateli Benešovska. [5]

Kampaň s cílem zabezpečit a vyčistit zamoření Spolany dioxiny a rtutí vede Greenpeace od jara 2001. [6] Nadále usiluje o odškodnění lidí žijící v kontaminovaném okolí podniku. [7]


Poznámky pro editory:

[1] Holoubek at al: Shrnutí měření kontaminace okolí Spolany Neratovice PCDDs, PCDFs a PCB po povodních 2002, Praha 2002

[2] TZ Greenpeace z 5. června 2003 „Greenpeace ke dni životního prostředí označili rezervaci kontaminovanou dioxiny“: http://www.greenpeace.cz/media/zpravy.shtml?x=200382

[3] TZ Greenpeace z 13. října 2003 „Aktivisté Greenpeace vrátili jedovaté bahno Spolaně“: http://www.greenpeace.cz/media/zpravy.shtml?x=149156

[4] Hladiny toxických látek v tkáních zvířat zjištěné Greenpeace a SVS ČR naleznete v TZ Greenpeace z 30. června 2003 – „Greenpeace vyzývá Spolanu k odškodnění lidí ohrožených toxickým znečištěním“: http://www.greenpeace.cz/media/zpravy.shtml?x=140164

[5] Hladiny dioxinových látek naměřené v krvi obyvatel obcí u Spolany a jejich porovnání s Benešovskem i se zahraničním obsahuje TZ Greenpeace z 16. února 2004 „Karcinogeny v krvi lidí u Spolany mohou způsobovat vážná onemocnění“: http://www.greenpeace.cz/media/zpravy.shtml?x=165076

[6] První protestní akce kampaně proběhla 5. května 2001 „Greenpeace požaduje zlikvidovat dioxinový ´Černobyl´ ve Spolaně Neratovice“, http://www.greenpeace.cz/media/zpravy.shtml?x=204899

[7] TZ Greenpeace ze 14.září 2004: „Majitelé zamořených pozemků u Spolany žalují firmu a FNM“: http://www.greenpeace.cz/media/zpravy.shtml?x=200466
TZ Greenpeace z 13.srpna 2003: „Horolezci Greenpeace na komínu Spolany: „Odškodněte oběti toxického zamoření!“: http://www.greenpeace.cz/media/zpravy.shtml?x=143421
TZ Greenpeace z 30.června 2003 „Greenpeace vyzývá Spolanu k odškodnění lidí ohrožených toxickým znečištěním“: http://www.greenpeace.cz/media/zpravy.shtml?x=140164

zpět