Projekt pro vyšší transparentnost

Tiskové zprávy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Karcinogeny v krvi lidí u Spolany mohou způsobovat vážná onemocnění

datum: 2004-02-14, kategorie: Spolana

Greenpeace na dnešní tiskové konferenci v Praze zveřejnilo nezávislý komentář ke studii Státního zdravotního ústavu (SZÚ), která zkoumala množství škodlivin v krvi obyvatel žijících v okolí Spolany. Podle studie SZÚ bylo v krvi obyvatel Neratovic, Libiše a Tišic nalezeno zhruba dvakrát vyšší množství dioxinových látek než u kontrolní skupiny v Benešově. Množství dioxinových látek u Spolany podstatně přesahuje i pozaďové úrovně znečištění (background level) v jiných zemích, jako jsou například USA, Japonsko, či Španělsko (1, 2). Podle americké agentury pro životní prostředí (US EPA) však už i tyto pozaďové hodnoty mohou představovat zhruba stokrát větší riziko onemocnění rakovinou než je považováno za tzv. "společensky přijatelné" (3).

Greenpeace na dnešní tiskové konferenci v Praze zveřejnilo nezávislý komentář ke studii Státního zdravotního ústavu (SZÚ), která zkoumala množství škodlivin v krvi obyvatel žijících v okolí Spolany. Podle studie SZÚ bylo v krvi obyvatel Neratovic, Libiše a Tišic nalezeno zhruba dvakrát vyšší množství dioxinových látek než u kontrolní skupiny v Benešově. Množství dioxinových látek u Spolany podstatně přesahuje i pozaďové úrovně znečištění (background level) v jiných zemích, jako jsou například USA, Japonsko, či Španělsko (1, 2). Podle americké agentury pro životní prostředí (US EPA) však už i tyto pozaďové hodnoty mohou představovat zhruba stokrát větší riziko onemocnění rakovinou než je považováno za tzv. "společensky přijatelné" (3).

 „U dioxinů není pro lidské tělo stanovena žádná "bezpečná" koncentrace. Jakékoli množství látky tedy může vyvolat chorobu, přičemž rostoucí hladina zvyšuje pravděpodobnost onemocnění rakovinou,“ uvedl konzultant Greenpeace pro oblast toxických látek MUDr. Miroslav Šuta a dodal: „Spolana i odpovědné instituce už mnohokrát lhaly nebo před veřejností zatajovaly informace. Teď už státní orgány musí lidem u Spolany říci celou pravdu, zajistit minimalizací ohrožení obyvatel a odškodnění postižených.“

Řada studií varuje, že už pozaďové koncentrace látek s dioxinovým účinkem způsobují narušení hormonálního, imunitního a nervového systému nebo sexuálního vývoje či snížení porodní váhy novorozenců (4). Vyspělé země světa proto investují značné prostředky, aby snížily vystavení vlastních obyvatel dioxinovým látkám a více než 100 zemí podepsalo celosvětovou úmluvu o zákazu těchto jedů (5).

Spolana provozovala či provozuje minimálně 8 zařízení, která jsou podle U.S. EPA považována za významný zdroj dioxinových látek (6). Podnik skladuje nejméně desítky tun extrémně nebezpečných jedů, kterými zamořil vlastní budovy a pozemky. Obrovské koncentrace dioxinů byly naměřeny v ovzduší a celá škála chemikálií otrávila podzemní vody pod Spolanou (7). Nejvyšší koncentrace dioxinových látek mimo areál Spolany byla prokázána ve starých Neratovicích v sousedství zamořených budov Spolany, v Libišské strouze vytékající z podniku a i v nedaleké přírodní rezervaci Černínovsko (8).

„Vysvětlovat dioxinové zamoření půdy, zvířat a lidí v okolí Spolany krádežemi pesticidů zaměstnanci je zcela neseriózní. Činí dojem záměrného pokusu zbavit odpovědnosti manažery Spolany, kteří nebezpečné chemikálie po desetiletí ponechávali nezabezpečeny proti povodni, únikům do ovzduší a podzemních vod, včetně Libišské strouhy,“ konstatoval MUDr. Šuta.

Na nezodpovědné chování Spolany upozorňuje Greenpeace státní orgány již od jara 2001. Organizace podala desítky podnětů vedení Spolany, hygienikům, České inspekci životního prostředí a policii, která však všechna řízení odložila. Greenpeace svou kampaní dosáhlo snížení úniku jedů do ovzduší a zabezpečení některých objektů před povodní, což v srpnu 2002 pomohlo omezit únik dioxinů do Labe. Greenpeace také prokázalo zamoření půdy a zvířecích tkání v okolí Spolany dioxinovými látky, což posléze vedlo k zadání studie obsahu nebezpečných chemikálií v krvi místních obyvatel.

zpět