Projekt pro vyšší transparentnost

Tiskové zprávy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Studie prokázala toxické chemikálie v krvi obyvatel u Spolany

datum: 2004-02-12, kategorie: Spolana

Ministerstvo zdravotnictví ČR dnes potvrdilo, že expertní studie Státního zdravotního ústavu prokázala v krvi obyvatel Neratovic, Libiše a Tišic dvojnásobně vyšší koncentrace dioxinů, polychlorovaných bifenylů (PCB) a dalších chlororganických pesticidů ve srovnání s kontrolní skupinou (1). Ačkoli se jedná o poměrně malé soubory vzorků, zvýšení hodnot v okolí Spolany lze považovat statisticky významné. Organizace Greenpeace je současně znepokojena tím, že hlavní hygienik tají výsledky studie už téměř dva měsíce (2).

Studie byla zadána mimo jiné na základě zjištění Greenpeace z listopadu 2002, že zvířata chovaná nedaleko Spolany jsou významně kontaminována dioxiny a PCB (3). "Již dříve provedená měření prokázala zamoření areálu Spolany vysokými koncentracemi nejrůznějších jedů a stejné chemikálie byly později nalezeny v půdě a v tkáních živočichů žijících v okolí Spolany. Nyní již tedy víme, že větší množství těchto jedů mají v krvi i místní obyvatelé," dodal toxický expert Greenpeace MUDr. Miroslav Šuta. (4-5)

"Považujeme za velice nešťastné, že takto zásadní informace budou zveřejněny s několika měsíčním zpožděním. Hlavní hygienik nemůže veřejnosti upírat právo na informace, zejména jedná-li se o události s přímým dopadem na lidské zdraví a kvalitu života. Takové jednání popírá základní principy občanské a demokratické společnosti," uvedl výkonný ředitel Greenpeace Ing. Jiří Tutter.

Greenpeace od jara 2001 vede kampaň s cílem přimět Spolanu k zabezpečení zamoření podniku dioxiny a rtutí do doby, než se toxické látky podaří odstranit. Během srpnových povodní v roce 2002 ze Spolany uniklo několik tisíc tun dalších chemických látek, včetně rakovinotvorných ethylendichloridu (EDC) a monomeru vinylchloridu (VCM), které vznikají jako meziprodukt při výrobě PVC. Na nezodpovědné chování Spolany se v roce 2002 dokonce Greenpeace poukázalo na globálním summitu o životním prostředí v Johannesburgu (6).

Poznámky pro editory:

(1) "Tisková konference k závěrům expertní studie Expozice a zátěže populace v okolí Spolany Neratovice chlorovanými pesticidy, polychlorovanými bifenyly, dioxiny a rtutí." Příloha pozvánky na TK rozesílána ministerstvem zdravotnictví e-mailem dne 11. února 2004.

(2) Hlavní hygienik dodnes neodpověděl na prosincovou žádost Greenpeace o poskytnutí výsledků studie a Ekologickému právnímu servisu dokonce svým rozhodnutím ze dne 5. ledna 2004 odepřel zpřístupnění výsledků studie, která byla podle sdělení SZÚ dokončena již v polovině prosince 2003.

 (3) Tisková zpráva Greenpace z 19. listopadu 2002: "Greenpeace u Spolany nalezlo potraviny zamořené PCB a dioxiny", http://www.greenpeace.cz/release/02/021119.htm

(4) Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. a kol: Shrnutí měření kontaminace okolí Spolany Neratovice polychlorovanými dibenzo-p-dioxiny, dibenzofurany a bifenyly po povodních 2002, Podklady pro jednání mezirezortní skupiny expertů, TOCOEN REPORT No. 236, prosinec 2002, Konkrétní naměřené hodnoty jsou dostupné jako příloha tiskové zprávy Greenpeace "Dioxinové zamoření okolí Spolany přesahuje běžné hodnoty" z 28. března 2003, http://www.greenpeace.cz/release/03/030328.htm

(5) Hladiny dioxinů, DDT a dalších toxických látek v tkání zvířat a ve vejcích zjištěné Greenpeace a Státní veterinární správou ČR jsou dostupné jako příloha tiskové zprávy Greenpeace "Analýzy potvrdily kontaminaci zvířat u Spolany toxickými látkami" z 6. února 2004, http://www.greenpeace.cz/zpravy.shtml?x=163787

(6) Více informací naleznete v tiskové zprávě Greenpeace z 27. srpna 2002 "Původci firemních zločinů se chlubí ´odpovědnou péčí´", viz http://www.greenpeace.cz/release/02/020827.htm

zpět