Projekt pro vyšší transparentnost

Úvodní stránka

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF
 

Lidé mohou na internetu najít místa se starou ekologickou zátěží

datum: 2006-01-06, zdroj: MŽP ČR

Informace o více než 7000 lokalitách, které představují starou ekologickou zátěž, jsou od prosince zveřejněny v databázi Ministerstva životního prostředí na adrese: http://sez.cenia.cz. K dispozici jsou údaje o lokalitách, na kterých je odstraňování starých ekologických zátěží hrazeno z prostředků Ministerstva životního prostředí, krajských úřadů a Fondu národního majetku. Databáze rovněž sdružuje okresní, krajské a resortní evidence uzavřených skládek odpadů.

„Systém evidence kontaminovaných míst se skládá z části mapové (GIS) a části textové,“ popisuje databázi Jan Gruntorád z odboru ekologických škod Ministerstva životního prostředí.

Prezentovaná data mají pouze informativní charakter. Všechny informace potřebné pro pořizování a poskytování dat třetím subjektům, jsou k dispozici v rubrice „Staré ekologické zátěže“ na webové stránce Ministerstva životního prostředí (http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/zateze). MŽP připravuje na rok 2006 sérii seminářů a prezentací, na kterých databázi představí odborné veřejnosti.

Další informace:
http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/zateze
http://sez.cenia.cz
 

Likvidaci ropných lagun v Ostravě hrozí velké zpoždění

datum: 2006-10-13, zdroj: ČTK, více...

Velké zpoždění hrozí likvidaci ropných lagun, které skrývají na okraji Ostravy nedaleko sídliště Fifejdy statisíce tun kontaminované zeminy. Za dva roky od podpisu smlouvy na likvidaci nebezpečného odpadu se na lagunách téměř nic neudělalo, hlavní část území má přitom být vyčištěna již v roce 2010, řekl novinářům ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

Osud skladu pesticidů v Příševsi

datum: 2006-09-28, zdroj: Strana Zelených, více...

V Příševsi v Královéhradeckém kraji stojí budova, která po desítky let, až do roku 1994, sloužila jako rizikové pracoviště s organofosfáty a sklad pesticidů. Pozemkový fond ČR objekt v roce 2000 prodal a nový vlastník začal pískovcové zdivo skladu rozebírat. Na místě proběhlo šetření, které vedl okresní hygienik a poté Státní rostlinolékařská správa. V září roku 2000 zaslal okresní hygienik Okresnímu státnímu zastupitelství v Jičíně upozornění na nebezpečné složiště chemických látek a možné ohrožení zdraví obyvatelstva. V upozornění se uváděla přítomnost chlorovaných uhlovodíků, sloučenin rtuti, pesticidů a dalších látek, které poškozují lidské zdraví. Uvádělo se rovněž, že přípravky jsou v objektu nezajištěny, vyskytují se v pytlích od hnojiv a jsou rozsypané po zemi.